Archive for октомври 28th, 2021

Производството на винено грозде е с 10% повече

Производството на винено грозде е с 10% повече

С 10,2% по-голямо количество винено грозде е прибрано към 21 октомври тази година в сравнение с миналата към същата дата. Общото количество грозде при оставащи за прибиране към 23 хил. дка винени лозя е 187 148 тона. Средният добив, отчетен от МЗХГ, е 611 кг/дка и е с 16 процента по-висок. Беритбата на десертното грозде също приключва със 567 кг/дка среден […]

Read more ›
Прибирането на слънчогледа приключва с 238 кг/дка среден добив

Прибирането на слънчогледа приключва с 238 кг/дка среден добив

Прибирането на слънчогледа почти е приключило при 97,2% реколтирани площи към 21 октомври. При ожънати до посочената дата 814 500 хектара средният добив от маслодайната култура е 238 кг/дка, което е със 17,2% над миналогодишния. Към същата дата царевицата за зърно е прибрана на 83,7% от площите, които са 479 803 хектара, от общо заети 573 270 хектара. Средният добив по оперативни данни […]

Read more ›
Още 3,3 млн. лв. са платени на 17 бенефициери по ПРСР

Още 3,3 млн. лв. са платени на 17 бенефициери по ПРСР

Почти половината от средствата са по мярка 20, по която се финансират ДФ „Земеделие“ и дирекция „Развитие на селските райони“ към МЗХГ Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) нареди за плащане близо 3,3 млн. лв. (3 298 204,99 лв.) по Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014 – 2020 г.) за периода от 22.10.2021 г. до 27.10.2021 […]

Read more ›
Йордан Кръстанов, председател на БАПОП

Йордан Кръстанов: Искаме държавата да покрие 70% от цените на енергията за оранжерийно производство

Нито една българска оранжерия няма да заложи зимно производство. Затова у нас ще има или дефицит на зеленчуци, или ще влезе от топлите страни 2-3-то качество стока Йордан Кръстанов е оранжериен производител и председател на Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция (БАПОП). В нея членуват почти всички стопани на големи стоманено-стъклени оранжерии, но има също така и по-малки производители. […]

Read more ›
На 28 октомври Паул Мюлер получава Нобел за забранения вече инсектицид ДДТ

На 28 октомври Паул Мюлер получава Нобел за забранения вече инсектицид ДДТ

На 28 октомври 1948 г. швейцарският химик Паул Мюлер получава Нобеловата награда по физиология и медицина за прилагането на инсектицида ДДТ в селското стопанство. Формулата на този токсичен продукт е била открита от австрийския химик Отмар Зайдлер през 1874 г., но Мюлер е човекът, който разбира, че може да се приложи в земеделието. 30 години по-късно държавите започват една след друга да забраняват използването […]

Read more ›