Archive for ноември 3rd, 2021

128 проекта по подмярка 6.3 преминават първа фаза, кандидатите с откази могат да възразят

128 проекта по подмярка 6.3 преминават първа фаза, кандидатите с откази могат да възразят

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 197 проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от  Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.). Инвестиционните предложения на кандидатите са подадени по процедура чрез подбор № BG06RDNP001- 6.008  чрез ИСУН 2020. Последният прием по подмярка […]

Read more ›