Archive for ноември 26th, 2021

Мярка 6.1 за младите фермери е отворена за прием от 25 ноември до 28 февруари 2022 г.

Мярка 6.1 за младите фермери е отворена за прием от 25 ноември до 28 февруари 2022 г.

Земеделското министерство публикува на страницата подписана вчера заповед на министъра за откриване на процедура за прием на проекти по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“. Крайният срок е 28 февруари 2022 г. Бюджетът по подмярката е 12 500 000 евро, а индивидуалната помощ е в размер на 25 000 евро. Математиката показва, че шансове за безвъзмездно финансиране с посочената сума […]

Read more ›