Други новини

Турът на председателя на ССА стигна до Институт „Пушкаров“

Турът на председателя на ССА стигна до Институт „Пушкаров“

Турът, който новият председател на Сеслскостопанска академия (ССА) проф. Васил Николов започна след назначаването му, достигна до Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“ (ИПАЗР). Колективът на института е разказал за сферите, в които се работи. Там се осъществяват химични, физични, микробиологични и агрохимични анализи на почви и растения. Земеделските производители могат да получат консултации както за […]

Read more ›
Ръчната гроздомелачка е удобна и ефективна

Започна голямото търсене на съдове и оборудване за домашно вино

Традиционните винени сортове още зреят по лозичките, но практичните любители на виното, които искат сами да го приготвят по свой вкус, опит и рецепти, вече търсят съдове и оборудване. Пловдивската фирма „Томика метал“ и основният й дистрибутор ТМ Инокс предлагат всичко необходимо за целта. „Томика метал“ е и единственият български производител на неръждаеми съдове за ферментация и съхранение на вино, които […]

Read more ›
100% ще е помощта за инвестиции до 1.5 млн. евро против пожари и вредители в горите

100% ще е помощта за инвестиции до 1.5 млн. евро против пожари и вредители в горите

Публикуван е проект на наредба за прилагане на подмярка 8.3 от ПРСР 100% безвъзмездна ще е помощта за инвестиции, които предотвратяват пожари, вредители и други бедствия в горите. Това предвижда Проектът на Наредба за прилагане на подмярка 8.3 от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Той е публикуван за обществено обсъждане на страницата на […]

Read more ›
До 15 август общинските земеделски служби изготвят карта на масивите и регистър на имотите, корекции се правят до 30 август

До 15 август общинските земеделски служби изготвят карта на масивите и регистър на имотите, корекции се правят до 30 август

Публикувани са указания за чл. 37б и 37в от Закона за стопанисване и ползване на земите Земеделското министерство публикува указания за прилагане на чл. 37б и чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Глава седма „Ползване на земеделските земи” от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) за […]

Read more ›
Директорът Иван Пачев показва сортовото разнообразие на председателя Васил Николов

Институтът по лозарство и винарство пази 125-годишни вина и генбанка с 1900 сорта лози

Институтът по лозарство и винарство – Плевен притежава най-голямата генбанка на лозя в България с близо 1900 сорта. Това стана ясно по време на работната срещата на председателя на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов с колектива на ИЛВ – Плевен. Тези изключително ценни за страната ни сортове се отглеждат на площ от 120 дка. Пред научния колектив проф. д-р […]

Read more ›