Post Tagged with: "авансови плащания"

До 7 октомври се удължава заявяването на авансови плащания по Лозаро-винарската програма

До 7 октомври се удължава заявяването на авансови плащания по Лозаро-винарската програма

Предвижда се удължаване на срока за подаване на заявления за авансово плащане през 2020 г. по мярка „Инвестиции в предприятия“. Това предвижда Проект за изменение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г, публикуван за обществено обсъждане на […]

Read more ›
МЗХГ предупреди за удължен срок за плащания по лозаро-винарската програма

МЗХГ предупреди за удължен срок за плащания по лозаро-винарската програма

Срокът за кандидатстване за авансови плащания за 2019 г. по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ и по мярка „Инвестиции в предприятия“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор (НППЛВС) 2019 – 2023 г. се удължава до 25 септември. Промяната е утвърдена с изменения в Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова […]

Read more ›
3.5 млн. лв. за първите 8 проекта по мярка 4.1

3.5 млн. лв. за първите 8 проекта по мярка 4.1

Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция преведе 3 540 982 лева за 8 одобрени проекта по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 -2020 г. Това са първите авансови плащания, обезпечени с банкови гаранции, по подмярката. Според сключените договори по подмярка 4.1. ползвателите на финансова помощ трябва да започнат реалното изпълнение на […]

Read more ›