Post Tagged with: "Австрия био гаранти клон България"

МЗХГ отказа да поднови разрешителното на биосертифицираща организация

МЗХГ отказа да поднови разрешителното на биосертифицираща организация

До 13 февруари производителите, които имат договор с Австрия био гаранти, трябва да изберат ново дружество Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) предупреди в съобщение, че  организацията Австрия био гаранти клон България“ КЧТ няма да получи разрешение за контрол на биологичното производство. Причината е в установени от междуведомствената консултативна комисия по биологично производство значителен брой непълноти и несъотвествия в дейността […]

Read more ›