Post Tagged with: "Аграрен доклад 2021"

Аграрен доклад: Брутната добавена стойност в аграрния сектор е 4 млрд. лева, с 3.3% по-ниска спрямо 2019 г.

Аграрен доклад: Брутната добавена стойност в аграрния сектор е 4 млрд. лева, с 3.3% по-ниска спрямо 2019 г.

Нетният износ нараства с почти 32 на сто до 636,4 млн. евро през първата половина на 2021 г. Правителството прие Годишния доклад за състоянието и развитието на земеделието за 2021. Той включва обстоен анализ за миналата и прогнозни данни за настоящата година. Брутната добавена стойност (БДС), създадена в отрасъл „Селско, горско и рибно стопанство“ през 2020 г. възлиза на повече […]

Read more ›