Post Tagged with: "агроекология"

ТРГ: Прилагането на интегрирана растителна защита ще се подпомага по мярка „Агроекология и климат“

ТРГ: Прилагането на интегрирана растителна защита ще се подпомага по мярка „Агроекология и климат“

Нов момент в мярката „Агроекология и климат“ ще бъде подпомагането на интегрирано производство на растения, растителни продукти, както и устойчиво управление на продуктите за растителна защита (ПРЗ). Това стана ясно по време на видеоконферентно заседание на Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2021 – 2027 г. Ще се финансират […]

Read more ›
Сателитната система „Коперник“ ще следи не само за директни плащания, а и за агроекология

Сателитната система „Коперник“ ще следи не само за директни плащания, а и за агроекология

Европейската сметна палата предлага сателитната система „Коперник“ да не следи единствено площите за директно подпомагане, а и тези, за които е обявено, че при производството се спазват агроекологични изисквания за допълнително стимулиране. „Новите сателитни технологии за наблюдение на площите трябва да се използват по-добре за наблюдение на изискванията, свързани с околна среда и климат“, се посочва в докладя на Европейската сметна […]

Read more ›
Кандидатите по агроекология и биоземеделие трябва да преминат задължително обучение

Кандидатите по агроекология и биоземеделие трябва да преминат задължително обучение

Земеделските стопани, поели ангажименти по мярка 10 „Агроекология и климат” и мярка 11 „Биологично земеделие” в Кампания 2015, трябва да преминат агроекологично или биологично обучение до 31 декември 2016 г., съобщиха от Държавен фонд „Земеделие“. Стопаните могат да упълномощят друго лице да прилага агроекологичните и/или биологичните дейности при условие, че упълномощаването е направено до края на втората година от първото […]

Read more ›
Договор с пчелар ще осигури допълнителна помощ на стопани на медоносни растения

Договор с пчелар ще осигури допълнителна помощ на стопани на медоносни растения

Договор с пчелар(и), регистрирани в Агенцията по храните, ще даде възможност на стопаните, които отглеждат медоносни растения, да получават субсидии по мярка 10 „Агроекология и климат“ от новата Програма за развитие на селските райони. Предложението за това бе одобрено и гласувано от комитета по наблюдение в края на тази работна седмица. Производителите, които отглеждат медоносни растения, може да имат и […]

Read more ›
Искат промяна в закона, за да се спасят 5-годишните ангажименти по агроекология и биоземеделие

Искат промяна в закона, за да се спасят 5-годишните ангажименти по агроекология и биоземеделие

„Асоциация на агроекологичните земеделски производители“ (ААЕЗП) настоява, че са необходими законови гаранции за запазването целостта на земите по мерки „Агроекология и климат“ и „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР)  за периода 2014 – 2020 г. Това се казва в позиция на асоциацията представена на нейния интернет сайт. Предложението за промяна на Закона за собствеността и ползването […]

Read more ›