Post Tagged with: "АгроХъб.БГ"

Светлана Боянова: Кой и защо написа Наръчника за добри агропрактики?

Светлана Боянова: Кой и защо написа Наръчника за добри агропрактики?

Председателят на АгроХъб.БГ смята, че документът не би следвало да послужи за основа за мерките за подпомагане, които ще залегнат в Стратегическия план С информативна или с препоръчителна цел са добрите земеделски практики, събрани в Проект на Наръчник и представени за обсъждане до 15 август на сайта на Министерството на земеделието, храните и горите? Кой и как е идентифицирал необходимостта от […]

Read more ›