Post Tagged with: "азот"

Виж какви са максималните норми на торене с азот и съдържанието му в различни оборски торове

Виж какви са максималните норми на торене с азот и съдържанието му в различни оборски торове

По време на Петата тематична работна среща на групата, която обсъжда проекта за Стратегически план на България, ще се разгледа и темата за законоустановено изискване за управление (ЗУИ), свързано с опазване на повърхностните, преходните, крайбрежни и подземни води от замърсяване с фосфати, азотсъдържащи торове (включително оборски тор), . Разгледани са и законоустановените изисквания за опазване на дивите птици и местообитанията, ограниченията […]

Read more ›
Проф. Христо Филипов (вляво) заедно с Иван Алексиев от ИРГР "К. Малков"

Проф. Хр. Филипов: Не можем да имаме богати почви като в Англия, тревата бързо съхне

Пенсионираният преди години проф. д-р Христо Филипов събра фермерите около себе си в Деня на фермера, организиран от Института по растителни генетични ресурси (ИРГР) в Садово. Възрастният човек с енциклопедични познания за земеделието, особено в областта на агрохимията и почвознанието, можеше да говори с часове и да закове на място фермерите с научни данни, изказани по лек и възприемчив начин. Проф. Филипов е […]

Read more ›
Ново: Торенето на житни с азот е разрешено от 5 февруари

Ново: Торенето на житни с азот е разрешено от 5 февруари

Подхранването на полски, трайни и ливадни култури може да започне от 20 февруари в Южна и от 25 февруари в Северна България Производителите на житни култури – есенници, вече могат да започнат пролетното подхранване, ако условията позволяват. Програмата от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в уязвимите зони частично промени сроковете за подхранване на […]

Read more ›
Експертът: Направете почвен анализ, вместо да прекалявате с азота

Експертът: Направете почвен анализ, вместо да прекалявате с азота

„Фермерите се увличат в едностранно азотно торене и то с високи дози. Често потенциалът на културите да усвоят азот се надхвърля с 20-30%.“ За това алармира директорът на Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“ проф. Тотка Трифонова.

Read more ›