Post Tagged with: "академични длъжности"

„Професор“ и „доцент“ вече ще се става след покриване на показатели

„Професор“ и „доцент“ вече ще се става след покриване на показатели

Увеличават се стипендиите на докторантите Министерският съвет прие изменения и допълнения на Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в България. Акцентът на промените е създаването на условия за обективно и безпристрастно прилагане на минимални национални изисквания към научната, преподавателската, художествено-творческата или спортната дейност на кандидатите за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности […]

Read more ›
Виж кои са новите доценти и професори в Селскостопанска академия

Виж кои са новите доценти и професори в Селскостопанска академия

Днес Селскостопанска академия (ССА) отбеляза празника на земеделската наука с изложба на плодове, зеленчуци, цветя, но също така и с връчването на удостоверения за академични длъжности „професор“ и „доцент“. От днес новите доценти в системата на ССА са Ваня Иванова от ДЗИ – Ген. Тошево (растителна защита), Валентина Вълкова от ИЦ – Кнежа (селекция и семепроизводство на културните растения), Анелия […]

Read more ›