Post Tagged with: "анкета"

Предизвикателства пред директните продажби от земеделски производители до крайни потребители – Анкета

Предизвикателства пред директните продажби от земеделски производители до крайни потребители – Анкета

Какви са начините за облекчаване на директния контакт между фермерите и потребителите се опитва да разбере фондация Смарт Агростарт в своя анкета В световен мащаб потребителите стават все по-взискателни към това, което консумират. Те искат да знаят не само откъде идва то, но и по какъв начин е отгледано, от кого, какво е вложено в производството – не само като […]

Read more ›
Криза в земеделието заради Covid-19 – възможни мерки

Криза в земеделието заради Covid-19 – възможни мерки

Анкета, свързана с последствията от мерките, взети за справяне с кризата В рамките на проекта „Заедно за българското село!“ фондация Смарт Агростарт провежда анкета за обществените нагласи във връзка с прилаганите мерки за справяне с кризата, свързана с пандемичната обстановка и Covid-19. Анкетата има за цел да отрази ефекта на вируса върху селскостопанското производство, без да се отчитат други неблагоприятни […]

Read more ›
Круши ин-витро в Овощарския институт в Пловдив

Иновациите – предизвикателство или гаранция за успех в селскостопанското производство – Анкета

Какви са предпоставките за внедряване на иновации в земеделието сега и за вбъдеще, се опитва да разбере Фондация Смарт Агростарт чрез своя анкета Според Общата селскостопанска политика (ОСП), всяка държава-членка на ЕС сама определя какво означава „иновация“, както и това кой може да прецени дали нещо е иновативно или не. Най-общо за иновация се приема продукт, система или технология, която […]

Read more ›
С колко трябва да се финансират младите фермери?

С колко трябва да се финансират младите фермери?

Анкета по въпросите, касаещи обновяването на поколенията в селското стопанство В рамките на проекта „Заедно за българското село!“ фондация Смарт Агростарт провежда анкета за обществените нагласи във връзка с прилаганите инструменти, целящи обновяване на поколенията в селското стопанство. Какви облекчения трябва да имат младите при стартирането на своя агро-бизнес? Достатъчни ли са предвидените в момента за тях средства в мерките […]

Read more ›
Модернизиране на земеделските стопанства чрез средства от ЕС – Анкета

Модернизиране на земеделските стопанства чрез средства от ЕС – Анкета

Фондация Смарт Агростарт търси силните и слабите страни в инвестиционните мерки от Програма за развитие на селските райони В рамките на проекта „Заедно за българското село!“ фондация Смарт Агростарт провежда анкета за обществените нагласи във връзка с мерките, свързани с модернизирането на земеделските стопанства, залегнали в Програма за развитие на селските райони (ПРСР). Анкетата има за цел да идентифицира силните […]

Read more ›