Post Tagged with: "анкета"

Круши ин-витро в Овощарския институт в Пловдив

Иновациите – предизвикателство или гаранция за успех в селскостопанското производство – Анкета

Какви са предпоставките за внедряване на иновации в земеделието сега и за вбъдеще, се опитва да разбере Фондация Смарт Агростарт чрез своя анкета Според Общата селскостопанска политика (ОСП), всяка държава-членка на ЕС сама определя какво означава „иновация“, както и това кой може да прецени дали нещо е иновативно или не. Най-общо за иновация се приема продукт, система или технология, която […]

Read more ›
С колко трябва да се финансират младите фермери?

С колко трябва да се финансират младите фермери?

Анкета по въпросите, касаещи обновяването на поколенията в селското стопанство В рамките на проекта „Заедно за българското село!“ фондация Смарт Агростарт провежда анкета за обществените нагласи във връзка с прилаганите инструменти, целящи обновяване на поколенията в селското стопанство. Какви облекчения трябва да имат младите при стартирането на своя агро-бизнес? Достатъчни ли са предвидените в момента за тях средства в мерките […]

Read more ›
Модернизиране на земеделските стопанства чрез средства от ЕС – Анкета

Модернизиране на земеделските стопанства чрез средства от ЕС – Анкета

Фондация Смарт Агростарт търси силните и слабите страни в инвестиционните мерки от Програма за развитие на селските райони В рамките на проекта „Заедно за българското село!“ фондация Смарт Агростарт провежда анкета за обществените нагласи във връзка с мерките, свързани с модернизирането на земеделските стопанства, залегнали в Програма за развитие на селските райони (ПРСР). Анкетата има за цел да идентифицира силните […]

Read more ›
Трудно ли е да се осигури биосигурност в земеделските стопанства? Попълни анкетата!

Трудно ли е да се осигури биосигурност в земеделските стопанства? Попълни анкетата!

Срещат ли земеделските стопани затруднение при изпълнение на изискванията, наложени от националното законодателство при отглеждане на селскостопански животни и ако да – какви са причините за това? Достатъчна ли е обществената информираност по темата? На тези и още въпроси се опитва да отговори Фондация Смарт Агростарт в рамките на проектa  „Заедно за българското село“. Организацията представя публично анкета с въпроси, […]

Read more ›
73% от земеделците са съгласни да заплатят такса от 0,75лв. за защита от градушки

73% от земеделците са съгласни да заплатят такса от 0,75лв. за защита от градушки

Изследване на Алфа Рисърч показва широка подкрепа сред земеделците за необходимостта от пълна защита на обработваемите земи в България срещу градушки. 89% от анкетираните във всички области на страната заявяват, че са съгласни да се осигури 90%-ва защита с помощта на самолети. Изследването чрез стандартни телефонни интервюта е проведено в периода 8-15 януари сред 607 земеделци, които представляват 11% от […]

Read more ›