Post Tagged with: "БВП"

НСИ: Брутният вътрешен продукт на човек у нас е с 45% под средния за ЕС

НСИ: Брутният вътрешен продукт на човек у нас е с 45% под средния за ЕС

Националният статистически институт представи прогнозните оценки на Паритетите на покупателната способност (ППС) и Брутния вътрешен продукт (БВП) в ЕС на човек от населението през 2021 година. Включени са 27-те държави – членки на ЕС. През 2021 г. Люксембург и Ирландия отбелязват най-високо ниво на БВП на човек от населението в ЕС, съответно 177 и 121% над средното за ЕС равнище. […]

Read more ›
Есенна прогноза на ЕК: БВП на България за 2021 г. ще е с ръст 3,8% при 5% средно за съюза

Есенна прогноза на ЕК: БВП на България за 2021 г. ще е с ръст 3,8% при 5% средно за съюза

Инфлация постепенно ще намалява от 2,6% за тази година до 1,6% през 2023 г. Европейската комисия (ЕК) представи есенната си прогноза за икономическия растеж през 2021 г. в държавите членки. За България предвижданията са, че ще завърши годината с 3,8% ръст на брутния вътрешен продукт (БВП) при средно повишение от 5% на страните в Европейския съюз. За 2022 г. комисията […]

Read more ›
Националната икономика пропада с 8,5% през април-юни

Националната икономика пропада с 8,5% през април-юни

През второто тримесечие на 2020 г. икономиката пропада с 8,5% спрямо април-юни 2019 г. Спрямо първото тримесечие на 2020 година минусът на произведения брутен вътрешен продукт (БВП) е с 10% надолу по сезонно изгладени цени. БВП за второто тримесечие на тази година възлиза на 27 395 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е съответно 14 007 млн., […]

Read more ›
НСИ: Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор – 2605 лв. на един зает

НСИ: Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор – 2605 лв. на един зает

През третото тримесечие добавената стойност в земеделието намалява с 0,8% до 7,2 на сто в данните за икономиката Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор – 2 605.1 лв. брутна добавена стойност /БДС/ на един зает и 6.7 лв. за един отработен човекочас, сочат предварителните данни на националната статистика за измерителите на икономиката ни през третото тримесечие на 2018 […]

Read more ›
Ръст от 1% за четвъртото тримесечие на 2013 г. регистрира БВП

Ръст от 1% за четвъртото тримесечие на 2013 г. регистрира БВП

През четвъртото тримесечие на 2013 г. Брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 1% спрямо същото тримесечие на предходната година и с 0.4% спрямо третото тримесечие на 2013 г., сочат данните на националната статистика. Националният статистически институт (НСИ) ще подготви и публикува официални тримесечни резултати за БВП за четвъртото тримесечие на 2013 г. на 5 март 2014 година. БВП в номинално […]

Read more ›