Post Tagged with: "бели петна"

Спор по въпроса могат ли дребните собственици на земя да загубят наследството си

Спор по въпроса могат ли дребните собственици на земя да загубят наследството си

Според Стайко Стайков това вече се е случвало на много места, според Костадин Костадинов е невъзможно В задочен спор по въпроса могат ли дребните собственици на земя да загубят наследството си се оказаха председателят на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ) Стайко Стайков и председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) Костадин Костадинов след разговор поотделно с двамата по […]

Read more ›
ИПР предупреждава: Наследниците на ниви, които се обработват като бели петна, могат да загубят собствеността си

ИПР предупреждава: Наследниците на ниви, които се обработват като бели петна, могат да загубят собствеността си

Рентите на земите са занижени и се получават трудно. След 5 г. ползване земеделецът има право като добър стопанин да придобие чужда земя без собственикът да разбере Собственици на земя, които не я обработват, не я отдават под рента и аренда и не се интересуват от нея, или стопаните на т.нар. „бели петна“, губят милиони левове от ниски ренти. Тези […]

Read more ›
До 31 юни собствениците на земеделски земи, които искат сами да ги обработват, трябва да го заявят

До 31 юни собствениците на земеделски земи, които искат сами да ги обработват, трябва да го заявят

Едва 12% от наследниците си търсят наема от белите петна До 31 юли собствениците на земеделски земи подават декларации до общинските служби. В тях посочват начина, по който ще ползват всеки един от имотите си – в реални граници или в масиви. Когато собственикът има сключен договор за отдаване на имотите под наем или аренда, той ги посочва, а ползвателят трябва […]

Read more ›
Венцислава Монева

Работенето на „бели петна“ е обсебване и е в конфликт с Конституцията

Държавата трябва да открие собствениците и да им напомни да се разпоредят със земите си, смята Венцислава Монева „Работенето на бели петна е обсебване. В чл. 17 ал. 3 на Конституцията се казва, че частната собственост е неприкосновена. Раздаването на бели петна, което се извършва по определен механизъм вече 10 години без знанието на собственика на земята, влиза в противоречие […]

Read more ›
МЗХГ ще изплаща на собствениците на „бели петна“ 80% от рентата

МЗХГ ще изплаща на собствениците на „бели петна“ 80% от рентата

Останалите 20% наемателите ще внасят по друга сметка за обслужване на административни и съдебни разходи В проекта на новия Закон за поземлените отношения и опазването на земеделските земи, масово наричан Кодекс за земята, е намалена рентата за собствениците на „бели петна“. Като „бели петна“ се определят земеделските земи, чиито собственици не са проявили или изразили желание за реда, по който ще […]

Read more ›