Post Tagged with: "Биоселена"

„Биоселена“ обяви конкурс с финансиране до 3000 евро срещу разхищението на храни

„Биоселена“ обяви конкурс с финансиране до 3000 евро срещу разхищението на храни

Проектът „Твоята храна“, изпълняван от фондация „Биоселена“, организира конкурс за малки проекти на неправителствени организации, насочени към домакинствата в големите градове, където се генерират най-голям дял от хранителните отпадъци. Конкурсът „Твоята храна“ цели да повиши информираността за разхищението на храни в домакинствата и начините на намаляването му, като ангажира потребителите в практически стъпки, насочени към решаване на социалните, екологичните и икономическите проблеми, […]

Read more ›
София подкрепи фермерите с ежеседмичен фестивал „От нашата ферма – с любов за Вас“

София подкрепи фермерите с ежеседмичен фестивал „От нашата ферма – с любов за Вас“

От 28 юни до края на ноември регистрирани по Наредба 26 производители ще предлагат автентични храни Автентични фермерски храни на малки производители от страната ще бъдат представeни всяка седмица от края на юни до началото ноември на Фестивала „От нашата ферма – с любов за Вас“. Първото издание на Фестивала е на 28 юни 2017, сряда, от 10,30 до 18,30 […]

Read more ›
Българското биоземеделие е второ по ръст на площите в Европа

Българското биоземеделие е второ по ръст на площите в Европа

В Швейцария потребяват най-много биологични храни, в Дания те са най-разпространени България е на второ място в Европа по относителен ръст на площите, предназначени за биологично земеделие, от над 32%. По брой на биологичните производители страната ни е на 13 място с 3 893 производители, цитира годишния доклад „Светът на биологичното земеделие“ – 2016 (с данни от края на 2014) фондацията […]

Read more ›