Post Tagged with: "биосигурност"

С 23,5 млн. лв. стартира мярка 5.1 за биосигурност във ферми за птици, свине, овце и кози

С 23,5 млн. лв. стартира мярка 5.1 за биосигурност във ферми за птици, свине, овце и кози

Крайният срок за кандидатстване е 5 май С бюджет от 23,5 млн. лв. стартира приемът по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.). Процедурата е насочена към повишаване на биосигурността в животновъдните стопанства. Прочети още: При […]

Read more ›
Есетри

Нова наредба дава 6 месеца на фермите за риба да въведат правила за биосигурност

Необходимо е в обекта да има карантинно отделение за болните риби Животновъдните обекти за риба и други водни организми трябва да се съобразят с правилата, залегнали в Наредба 1 за ветеринарномедицинските изисквания и мерките за биосигурност в срок от 6 месеца. Наредбата е публикувана в днешния 6-ти брой на „Държавен вестник“ от 22 януари 2021 г. Описани са изисквания към производствените басейни, […]

Read more ›
При втория прием по мярка 5.1 таванът на разходите за ферми с птици и свине са над два пъти по-високи

При втория прием по мярка 5.1 таванът на разходите за ферми с птици и свине са над два пъти по-високи

Публикувани са насоки за кандидатстване Пред отваряне е подмярка 5.1 за инвестиции в биосигурност за животновъдни стопанства със свине, птици и дребни преживни животни. В сайта на министерството са публикувани за обществено обсъждане насоки и условия – ТУК. Същата подмярка бе отворена през май до юли 2020 г. с по-голям бюджет – 45 905 931 лв. , но тогава близо 9,4 млн. лв. от […]

Read more ›
Онлайн семинар за биосигурност във фермите днес

Онлайн семинар за биосигурност във фермите днес

Днес, 19 ноември, от 15 часа ще се проведе безплатен онлайн семинар за биосигурност в животновъдните стопанства. Организатор на събитието е Националната служба за съвети в земеделието (Териториален офис град Добрич) и Българската агенция по безопасност на храните (Областната дирекция по безопасност на храните в Добрич). По време на онлайн семинара участниците ще се запознаят с необходимостта от внедряването на […]

Read more ›
Трудно ли е да се осигури биосигурност в земеделските стопанства? Попълни анкетата!

Трудно ли е да се осигури биосигурност в земеделските стопанства? Попълни анкетата!

Срещат ли земеделските стопани затруднение при изпълнение на изискванията, наложени от националното законодателство при отглеждане на селскостопански животни и ако да – какви са причините за това? Достатъчна ли е обществената информираност по темата? На тези и още въпроси се опитва да отговори Фондация Смарт Агростарт в рамките на проектa  „Заедно за българското село“. Организацията представя публично анкета с въпроси, […]

Read more ›