Post Tagged with: "букови гори"

Вековните букови гори в Централния Балкан стават част от световното наследство на ЮНЕСКО

Вековните букови гори в Централния Балкан стават част от световното наследство на ЮНЕСКО

Това няма да наложи допълнителни режими и ограничения, тъй като те и сега са строго охранявани Вековните букови гори на резерватите в Национален парк „Централен Балкан“ стават част от сериен обект на световното наследство на ЮНЕСКО „Старите и вековни букови гори на Карпатите и други региони в Европа“. Правителството одобри съвместна декларация за обявяването на обекта, който е разположен на […]

Read more ›