Post Tagged with: "бюджет"

През 2021-2022 г. бюджетът на ПРСР ще е 880 млн. евро

През 2021-2022 г. бюджетът на ПРСР ще е 880 млн. евро

Ще могат да се поемат нови ангажименти за биологично производство Още 200 млн. евро ще бъдат разпределени по Плана за възстановяване на ЕС. Запазват се директните, преразпределителните и обвързаните плащания България ще разполага с над 880 млн. евро по Програмата за развитие на селските райони през следващите две години, съобщиха от земеделското министерство. Това стана възможно след като Европейският парламент […]

Read more ›
С две постановления се узаконяват прехвърлените пари по програми на МЗХГ и ДФЗ

С две постановления се узаконяват прехвърлените пари по програми на МЗХГ и ДФЗ

С две постановления, публикувани днес, 22 декември 2020 г., в „Държавен вестник“, се утвърждава разнопосочното прехвърляне на средства от една  бюджетна програма в друга на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) и на ДФ“Земеделие“. По този начин се извършват поправки в годишния държавен бюджет за 2020 г. С трето постановление пък се увеличават максималните размери на разходите на МЗХГ, […]

Read more ›
Правителството одобри промени в бюджета на МЗХГ

Правителството одобри промени в бюджета на МЗХГ

Правителството одобри промени по плановите показатели „Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г.” и „Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г.” по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ). Те са във връзка с начисления по сключените многогодишни договори. Предложеният проект на акт […]

Read more ›
Бюджетът на помощта за акциза ще се увеличи от 84 млн. на 100 млн. лв.

Бюджетът на помощта за акциза ще се увеличи от 84 млн. на 100 млн. лв.

България ще продължи да прилага държавната помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство” до 2023 г. Годишният бюджет по схемата ще бъде увеличен от 84 млн. лв. на 100 млн. лв. Средствата ще бъдат разпределяни ежегодно на земеделските стопани, кандидатстващи по помощта, съобщиха от земеделското министерство. След изменение на европейския […]

Read more ›
С 400 хил. лв. се увеличава бюджетът на помощта за доилни инсталации

С 400 хил. лв. се увеличава бюджетът на помощта за доилни инсталации

С решение на УС на ДФ „Земеделие” с 400 000 лева се увеличава бюджетът по схемата за държавна помощ „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко“. С корекцията общият ресурс, който се предоставя в направлението, възлиза на 2 400 000 лв. Той ще бъде разпределен до неговото […]

Read more ›