Post Tagged with: "бюджет"

ЕК предлага 55,2 млрд. евро да е бюджетът за ОСП през 2021 г.

ЕК предлага 55,2 млрд. евро да е бюджетът за ОСП през 2021 г.

Европейската комисията предложи бюджет на ЕС в размер на 166,7 милиарда евро за 2021 г., който да бъде допълнен с безвъзмездни средства от 211 милиарда евро и приблизително 133 милиарда евро от заеми по „ЕС от следващо поколение“. Заедно годишният бюджет и ЕС от следващо поколение ще мобилизират значителни инвестиции през 2021 г. за справяне с непосредствените икономически и социални […]

Read more ›
Мария Вучкович откри заседанието на министрите на 8 юни

Аграрните министри в ЕС смятат, че средствата не са достатъчни за амбициозните зелени цели

Министрите на земеделието в ЕС проведоха обмен на мнения относно стратегията „От фермата до трапезата“ (Farm to fork) и стратегията за биологичното разнообразие, които бяха приети наскоро от Европейската комисия. Целта на двете стратегии е превръщането на хранителните системи в ЕС в глобален стандарт за устойчивост и предприемането на спешни действия за защита и възстановяване на биоразнообразието в Европа. Домакинът на онлайн […]

Read more ›
Бюджетът на „Морско дело и рибарство“ ще се увеличи с 500 млн. евро за 2021-2027 г.

Бюджетът на „Морско дело и рибарство“ ще се увеличи с 500 млн. евро за 2021-2027 г.

В представената от ЕК на 27 май многогодишна финансова рамка за 2021-2027 г. е посочено, че бюджетът на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) ще бъде увеличен с 500 милиона евро, за да се засили устойчивостта на риболовния сектор и да се осигурят необходимите възможности за управление на кризи. Сумата представлява 8% отгоре върху първоначално предложения бюджет за ЕФМДР през […]

Read more ›
Парите за земеделие и селски райони от ЕС през 2021-2027 г. ще са 14,4 млрд. лв.

Парите за земеделие и селски райони от ЕС през 2021-2027 г. ще са 14,4 млрд. лв.

Многогодишната финансова рамка на ЕС за следващия програмен период – 2021-2027 г.,   чиито общ бюджет ще е 1,1 трилиона евро, отрежда средствата за общата селскостопанска политика (ОСП) да са в размер на 335 млрд. евро. Допълнително, по предложения от председателя Урсула фон дер Лайен заем „ЕС от ново поколение“ от 750 млрд. евро, Европейският фонд за развитие на селските райони […]

Read more ›
Наистина ли големият заем на ЕС ще добави пари към земеделието?

Наистина ли големият заем на ЕС ще добави пари към земеделието?

Амбиция на настоящето или бъдеще за децата ни в новия бюджет на ОСП Коментар на Института за агростратегии и иновации Забележка: Заглавието и вътрешните подзаглавия са на Агро Пловдив  Председателят на Европейската комисия, Урсула фон дер Лайен, представи на 27 май 2020 г., в Брюксел, новото предложение за бюджет на Европейския съюз за периода 2021-2027 г. Дали заради кризата с […]

Read more ›