Post Tagged with: "бюджет"

Още 4,5 млн. евро по мярка 7.2 ще бъдат предоставени за социална инфраструктура

Още 4,5 млн. евро по мярка 7.2 ще бъдат предоставени за социална инфраструктура

Със свой проект на заповед, публикуван  днес, земеделският министър Румен Порожанов увеличава бюджета по първия прием на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ с още 4 499 437,57 евро. Добавената сума е за проекти по т. 2.4 от Заповед № РД 09-552 от 02.08.2016 г. на министъра на земеделието и храните. […]

Read more ›
Как е разпределен бюджетът на МЗХГ по дейности

Как е разпределен бюджетът на МЗХГ по дейности

В свой доклад за бюджета, с който Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) ще разполага през 2018 г., министър Румен Порожанов подробно описва бюджетните програми и бюджетните прогнози за разходите по програмите. В началото на доклада е направена кратка характеристика на министерството и структорите към него. В нея се казва: „Държавната политика в секторите „Земеделие”, „Храни”, „Аграрна наука и […]

Read more ›
Добавят още 49,5 млн. евро към мярка 4.2 – І прием. Шанс за отхвърлените, изпълнили проектите си

Добавят още 49,5 млн. евро към мярка 4.2 – І прием. Шанс за отхвърлените, изпълнили проектите си

До две седмици заявленията с под 55 т., чиято планирана инвестиция е над 2 млн. евро, трябва да ги поправят Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов издаде заповед на 5 януари 2018 г. за увеличаване на бюджета и сключване на договори над наличния бюджет за заявления за подпомагане по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, постъпили […]

Read more ›
Министерството ще увеличава бюджета по първия прием на мярка 4.2

Министерството ще увеличава бюджета по първия прием на мярка 4.2

Чакат се предложения и възражения на проекта на заповед на министъра, който обаче не е публикуван Земеделското министерство вероятно ще увеличи бюджета на подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Това се подразбира от публикуваното съобщение на страницата на МЗХГ в рубриката „Актуално“. В него е записано следното: „… Министерството на земеделието, храните и горите представя за писмени предложения […]

Read more ›
34 млн. евро допълнително за младите фермери в Бюджет 2018 на ЕС

34 млн. евро допълнително за младите фермери в Бюджет 2018 на ЕС

Младите фермери ще получат през 2018 г. допълнителни 34 милиона евро, за да се намали безработицата на младежите в селските райони. Сумата бе утвърдена при преговорите между Европейския съвет и Европарламента в края на седмицата за параметрите на Бюджет 2018 на ЕС. Предварителните цифри показват, че догодина ЕС ще разполага с 160,1 млрд. евро. Младежите са във фокуса на вниманието […]

Read more ›