Post Tagged with: "бюлетин"

САРА препоръчва въвеждането на български доброволен стандарт при плодове и зеленчуци

САРА препоръчва въвеждането на български доброволен стандарт при плодове и зеленчуци

Ръст през последните години отбелязват т.нар. Доброволни стандарти за устойчиво земеделие (VSS), като най-известният такъв е “Fairtrade”, съобщава в последния си бюлетин Центърът за икономически изследвания (САРА) към Института по аграрна икономика. “Fairtrade” обхваща стопанства с обща площ 25-30 млн.ха.  Добра идея за България, специално при зеленчуците и плодовете, би било създаването на подобен доброволен стандарт, който да обхване производството от […]

Read more ›
ЕК очаква по-нисък добив от пшеница у нас – 456 кг/дка

ЕК очаква по-нисък добив от пшеница у нас – 456 кг/дка

Прогнозира се рекордна реколта от палмово масло, която ще засегне целия маслодаен комплекс В бюлетина си за март Центърът за икономически изследвания в селското стопанство (САРА) към Института по аграрна икономика предвижда, че площите на 5-те основни зърнено-маслодайни култури у нас ще бъдат по-малко спрямо 2016/2017 г. През миналата година те бяха 2,73 млн.ха, а през настоящата е възможно леко […]

Read more ›
Къде и какви неприятели и болести по зърнени и картофи са установили от БАБХ

Къде и какви неприятели и болести по зърнени и картофи са установили от БАБХ

Бюлетин на БАБХ, дирекция „Растителна защита и контрол“, валиден до 30 април 2017 г. ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК Фенофаза: пшеница и ечемик – „масово братене” – „вретенене” Основни вредители за периода: Обикновена полевка /Microtus arvalis/ Вредна житна дървеница /Eurygaster integriceps/ Житни пиявици /Oulema melanopa/ ,/Lema lichenis/ Житни мухи – Черна пшеничена муха /Phorbia fumigata/, шведска муха/Oscinella frit/, хесенска муха /Mayetiola destructor/ […]

Read more ›
Родните оранжерийни краставици скъпи и надвиват вноса, при доматите – обратно

Родните оранжерийни краставици скъпи и надвиват вноса, при доматите – обратно

Цените на оранжерийните зеленчуци в България от началото на година са едни от най-високите, посочват в последния си бюлетин от Центъра за икономически анализи на селското стопанство (САРА, абревиатура от английското наименование на Центъра – б.р.). При доматите се наблюдава такава рязка цикличност на 2-3 години, докато при краставиците достигнатите цени на едро и дребно са сред най-високите въобще. България […]

Read more ›
Вреди от памукова нощенка

Вредители по овощни и зеленчуци – последен бюлетин

Из бюлетин 17 за растителна защита на БАБХ Пловдив, издаден на 22 август 2016 г. (За контакти виж в края на текста) ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ ВРЕДИТЕЛИ ПО СЕМКОВИТЕ КУЛТУРИ Листозавивачки На всички овощни градини с доказано нападение да се извърши второ пръскане. Практиката има важен коригиращ ефект срещу късния летеж на ябълковия плодов червей и калифорнийската щитоносна въшка. Препоръчва се избор на […]

Read more ›