Post Tagged with: "ВАС"

Земеделското министерство атакува във Върховния съд решение за отмяна на наредбата за мярка 4.1

Земеделското министерство атакува във Върховния съд решение за отмяна на наредбата за мярка 4.1

Днес 5-членен състав на Върховния административен съд (ВАС) допусна за разглеждане  по същество касационната жалба на МЗХГ срещу атакуването на наредбата по мярка 4.1., съобщиха от пресцентъра на министерството. Делото пред ВАС е във връзка с решение на съдии от същото съдилище, с което те отменят Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за прилагане на подмярка 4.1 от Програмата […]

Read more ›
Асоциация „Биопродукти“ обжалва пред ВАС заповедта на Христо Бозуков от 28 февруари

Асоциация „Биопродукти“ обжалва пред ВАС заповедта на Христо Бозуков от 28 февруари

Българска асоциация „Биопродукти“ оспорва пред Върховния административен съд (ВАС) заповедта на земеделския министър Христо Бозуков, издадена на 28 февруари. В нея той забранява приема на нови кандидати по мерки 10 „Агроекология и климат“ и 11 „Биологично производство“ през Кампания 2017 за директните плащания. До тази сутрин Веселина Ралчева от УС на асоциацията нямаше информация дали е насрочена дата за първото […]

Read more ›
Върховният административен съд отхвърли наредба на МЗХ относно агроекологичната мярка 214

Върховният административен съд отхвърли наредба на МЗХ относно агроекологичната мярка 214

Делото бе заведено от Асоциацията на агроекологичните земеделски производители Петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) спря действието на параграфи 1 и 2 на наредбата от 20 октомври 2015 г., с която бяха направени изменения на Наредба 11 от 2009, която уреждаше действието на мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. ВАС отмени измененията […]

Read more ›