Post Tagged with: "вредители"

Част от стопаните на трайни насаждения получиха по 270 лв./ха за пръскания

Част от стопаните на трайни насаждения получиха по 270 лв./ха за пръскания

Държавен фонд „Земеделие“ преведе 1 776 800 лева по Схемата за държавна помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период на 2017 година. Субсидии получиха 1 779 производители, които отглеждат трайни насаждения, ягоди и малини. Изплащането на помощта продължава. До края на следващата седмица още близо […]

Read more ›
Къде и какви неприятели и болести по зърнени и картофи са установили от БАБХ

Къде и какви неприятели и болести по зърнени и картофи са установили от БАБХ

Бюлетин на БАБХ, дирекция „Растителна защита и контрол“, валиден до 30 април 2017 г. ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК Фенофаза: пшеница и ечемик – „масово братене” – „вретенене” Основни вредители за периода: Обикновена полевка /Microtus arvalis/ Вредна житна дървеница /Eurygaster integriceps/ Житни пиявици /Oulema melanopa/ ,/Lema lichenis/ Житни мухи – Черна пшеничена муха /Phorbia fumigata/, шведска муха/Oscinella frit/, хесенска муха /Mayetiola destructor/ […]

Read more ›
Броят на кандидатите за помощ за борба с вредителите е увеличен с 20%

Броят на кандидатите за помощ за борба с вредителите е увеличен с 20%

Срокът за изплащане на средствата е до 26 май Приключи приемът на заявления по Схемата за държавна помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период за 2017 година. Подадените заявления са 2 566 на брой и са с над 20% повече спрямо 2016 […]

Read more ›
От днес до 2 март се заявява помощта за борба с вредителите

От днес до 2 март се заявява помощта за борба с вредителите

От днес, 8 февруари, Държавен фонд „Земеделие“ започва прием на заявления по Схемата за държавна помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период за 2017 година. Срокът за подаване на заявленията за подпомагане на борбата с вредителите в периода след преминаването на студовете […]

Read more ›
За помощта Контрол срещу вредителите по трайни насаждения стопаните заявяват от 8 февруари

За помощта Контрол срещу вредителите по трайни насаждения стопаните заявяват от 8 февруари

Бюджетът за подпомагане на растителната защита тази година е увеличен на 4 млн. лв. Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ одобри финансов ресурс за 2017 г. от 4 милиона лева по Схемата за държавна помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период. През 2016 […]

Read more ›