Post Tagged with: "втори прием"

Още 83 договора са подписани по мярка 6.1, 82 млади фермери пък се оттеглиха

Още 83 договора са подписани по мярка 6.1, 82 млади фермери пък се оттеглиха

83 договора са подписани по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ по ПРСР 2014-2020 г., съобщиха от ДФ „Земеделие“. Контрактите са с обща стойност на субсидията от над 4 млн. лв. (4 058 285 лв.). Те са от втория прием по подмярката, проведен през 2018 г., за които имаше недостиг на средства. Проектите са получили ранкинг от 35,95 […]

Read more ›
ДФЗ оцени близо 2000 проекта по мярка 6.3 – 261 не преминават

ДФЗ оцени близо 2000 проекта по мярка 6.3 – 261 не преминават

1635 продължават, за отхвърлените има едноседмичен срок за възражения Приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 1 919 проекта от втория прием по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., обявена през ИСУН 2020. 1 635 проекта преминават на последващ етап – техническа и финансова оценка. […]

Read more ›
При втория прием по мярка 5.1 таванът на разходите за ферми с птици и свине са над два пъти по-високи

При втория прием по мярка 5.1 таванът на разходите за ферми с птици и свине са над два пъти по-високи

Публикувани са насоки за кандидатстване Пред отваряне е подмярка 5.1 за инвестиции в биосигурност за животновъдни стопанства със свине, птици и дребни преживни животни. В сайта на министерството са публикувани за обществено обсъждане насоки и условия – ТУК. Същата подмярка бе отворена през май до юли 2020 г. с по-голям бюджет – 45 905 931 лв. , но тогава близо 9,4 млн. лв. от […]

Read more ›
34 групи се състезават по мярка 16.1 за 20,6 млн. лв.

34 групи се състезават по мярка 16.1 за 20,6 млн. лв.

34 проектни предложения са подадени по време на втория прием по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Той стартира на 16 октомври 2020 г. и продължи до 15 януари 2021 г. включително. Както и през първия прием, интересът към иновациите от страна […]

Read more ›
Стопани на едри и дребни преживни получават 1,27 млн. лв. de minimis

Стопани на едри и дребни преживни получават 1,27 млн. лв. de minimis

ДФ „Земеделие“ изплати 1 267 940 лева на 1 209 животновъди по помощта de minimis за стопани, отглеждащи крави, юници, биволи, овце-майки и кози-майки – втори прием. През октомври бе решено да се даде допълнителна възможност за кандидатстване във връзка с отправените искания от животновъди и браншови организации за финансиране на стопаните, които не са успели да предадат документи по първия […]

Read more ›