Post Tagged with: "втори прием"

При втория прием по мярка 5.1 таванът на разходите за ферми с птици и свине са над два пъти по-високи

При втория прием по мярка 5.1 таванът на разходите за ферми с птици и свине са над два пъти по-високи

Публикувани са насоки за кандидатстване Пред отваряне е подмярка 5.1 за инвестиции в биосигурност за животновъдни стопанства със свине, птици и дребни преживни животни. В сайта на министерството са публикувани за обществено обсъждане насоки и условия – ТУК. Същата подмярка бе отворена през май до юли 2020 г. с по-голям бюджет – 45 905 931 лв. , но тогава близо 9,4 млн. лв. от […]

Read more ›
34 групи се състезават по мярка 16.1 за 20,6 млн. лв.

34 групи се състезават по мярка 16.1 за 20,6 млн. лв.

34 проектни предложения са подадени по време на втория прием по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Той стартира на 16 октомври 2020 г. и продължи до 15 януари 2021 г. включително. Както и през първия прием, интересът към иновациите от страна […]

Read more ›
Стопани на едри и дребни преживни получават 1,27 млн. лв. de minimis

Стопани на едри и дребни преживни получават 1,27 млн. лв. de minimis

ДФ „Земеделие“ изплати 1 267 940 лева на 1 209 животновъди по помощта de minimis за стопани, отглеждащи крави, юници, биволи, овце-майки и кози-майки – втори прием. През октомври бе решено да се даде допълнителна възможност за кандидатстване във връзка с отправените искания от животновъди и браншови организации за финансиране на стопаните, които не са успели да предадат документи по първия […]

Read more ›
ДФЗ преведе de minimis на 1 561 стопани на плодове зеленчуци, рози и винени лозя – втори прием

ДФЗ преведе de minimis на 1 561 стопани на плодове зеленчуци, рози и винени лозя – втори прием

ДФ „Земеделие“ изплати 1 435 811 лв. в подкрепа на 1 561 земеделски стопани по помощта de minimis за плодове, зеленчуци, маслодайна роза и винени лозя – втори прием. Подпомогнати са стопани, подали валидно заявление за директни плащания по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци за Кампания 2020. За помощта са кандидатствали и земеделци със 100% щети от неблагоприятни […]

Read more ›
Участниците в пловдивския фермерски пазар нямат намерение да участват

За три месеца се отваря още веднъж мярка 16.4 за местни пазари и къси доставки

От 2 ноември 2020 г. стартира прием по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. за подкрепа на късите вериги за доставка и местните пазари. Подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ дава възможност за кандидатстване за втори път тази година. Общият размер на безвъзмездната финансовата помощ по процедурата е 13 690 […]

Read more ›