Post Tagged with: "втори прием"

Класирането за втория прием по мярка 6.3 падна до 26,82 точки

Класирането за втория прием по мярка 6.3 падна до 26,82 точки

1919 проекта ще получат общо финансиране в размер на 28,8 млн. евро Приключи последният етап от предварителното класиране на проектните предложения от втория прием по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020 г., обявена през ИСУН 2020. На последващ етап на разглеждане подлежат 1 919 проекта, класирани с не по-малко от 26,82 точки […]

Read more ›
880 млади фермери ще получат покани за договори по мярка 6.1

880 млади фермери ще получат покани за договори по мярка 6.1

Балът на кандидатите падна до 40,36 точки, почти половината от участвалите във втория прием миналата година отпаднаха ДФ „Земеделие“ приключи обработката и ще финансира 880 проекта, подадени при втория прием по подмярка 6.1 “Стартова помощ за млади земеделски стопани” от ПРСР 2014-2020 г. Те попадат в 100 процентовия бюджет по подмярката, за чиито прием бяха разпределени 22 000 000 евро (43 027 […]

Read more ›
Под условие ще бъдат подписани договори за още 251 проекта с 55-53 т. по мярка 4.1

Под условие ще бъдат подписани договори за още 251 проекта с 55-53 т. по мярка 4.1

По втория прием на мярката за 2259 заявления са подготвени заповеди за отказ, за 518 – за одобрение С цел осигуряване на допълнителна публичност по отношение на прилагането на подмярка  4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”, Държавен фонд „Земеделие”-РА предоставя информация за текущия статус на проектите, подадени при втория прием през 2016 година. Приключила е обработката на 2889 заявления за подпомагане […]

Read more ›
22.5 млн. евро ще е бюджетът на мярка 6.1, при 35 млн. евро при първия прием

22.5 млн. евро ще е бюджетът на мярка 6.1, при 35 млн. евро при първия прием

Бюджетът при втория прием по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ ще е 22.5 млн. евро, съобщиха от Министерството на земеделието и храните. При първото отваряне на подмярката, което бе на 29 юни 2015 г., бе определен финансов ресурс от 35 милиона евро. След приема през 2015 г. остатъчния бюджет по подмярката е в размер на 41 500 000 евро, […]

Read more ›
Остават 200 млн. евро по общинската мярка 7.2, за които ще се кандидатства през декември

Остават 200 млн. евро по общинската мярка 7.2, за които ще се кандидатства през декември

Приемът по мярка 7.6 за ремонти на духовните храмове е изместена от ноември т.г. за 2018 г. През декември 2017 г. ще бъде обявен вторият прием на проекти по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Той ще е с остатъчния разполагаем бюджет в размер на около 200 млн. евро, съобщиха от […]

Read more ›