Post Tagged with: "втори транш"

Вторият транш за хуманно отношение към свине ще е без редукция

Вторият транш за хуманно отношение към свине ще е без редукция

Изплащането на финансовите средства за втория транш за угоени прасета по държавната помощ „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете“ за 2022 г. ще бъде извършено без прилагане на коефициент на редукция 0.5, както бе заложено в указанията за прилагане на схемата. Това реши Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). Промяната се прави по […]

Read more ›
Над 22 млн. лв. са преведени по преходната помощ за говеда, овце и кози

Над 22 млн. лв. са преведени по преходната помощ за говеда, овце и кози

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) преведе общо над 22 млн. лв. (22 300 469 лв.) втори транш по Схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството (ПНДЖ 1) и Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ 3), за Кампания 2021. На 3 740 кандидати по ПНДЖ 1 са изплатени 13 155 995 […]

Read more ›
ДФЗ одобри бюджета за втори транш на преходната национална помощ за животни

ДФЗ одобри бюджета за втори транш на преходната национална помощ за животни

Общо сумата за говеда, овце и кози е 23 537 955 лв. Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) утвърди общ бюджет в размер до 23 537 955 лв. за изплащане на втори транш по схемата за Преходна национална помощ за говеда, необвързани с производството (ПНДЖ1) и схемата за Преходната национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3) за Кампания […]

Read more ›
Преведен е вторият транш от помощта за акциза върху газьол

Преведен е вторият транш от помощта за акциза върху газьол

Държавен фонд „Земеделие“ преведе втори транш в размер на 9 624 752 лв. на 12 131 земеделски стопани по схемата „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“ от прием 2021 г. Изплатените средства представляват остатъка от индивидуалния размер на държавната помощ за всички земеделски стопани по схемата. В края на 2021 […]

Read more ›
Вторият транш за акциза е преведен на над 11 хиляди фермери

Вторият транш за акциза е преведен на над 11 хиляди фермери

Държавен фонд „Земеделие“ преведе втори транш в размер на 10 070 457 лева на 11 504 земеделски стопани по „Схемата за държавна помощ за отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“ от прием 2020 г. Изплатените средства представляват остатъка от индивидуалния размер на държавната помощ за всички земеделски стопани по схемата. В края на 2020 […]

Read more ›