Post Tagged with: "годишна данъчна декларация"

НАП: Физическите лица могат да подадат годишни декларация с баркод и чрез пощите

НАП: Физическите лица могат да подадат годишни декларация с баркод и чрез пощите

За земеделските производители, които са самоосигуряващи се, единствен вариант е електронна декларация с ПИК За физическите лица и през 2020 година остава възможността да подадат годишната си данъчна декларация /ГДД/ за получени доходи през 2019 г. в 24 пощенски станции в област Пловдив. От Агенцията напомнят, че самоосигуряващите се лица подават ГДД само по електронен път подписани с електронен подпис […]

Read more ›
НАП напомня: Само до 2 октомври се коригират годишните данъчни декларации за 2016 г.

НАП напомня: Само до 2 октомври се коригират годишните данъчни декларации за 2016 г.

Тази година за първи път физическите и юридическите лица, които са установили пропуски в подадените от тях годишни данъчни декларации/ГДД/, по чл.50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ и по чл.92 от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ за юридическите лица, имат възможност да подадат еднократно в срок до 2 октомври (30 септември е неработен ден) […]

Read more ›