Post Tagged with: "гори"

Нова мярка ще пази от сеч стари, но полезни дървета в горите

Нова мярка ще пази от сеч стари, но полезни дървета в горите

Приоритетно ще се маркират дърветата с хралупи и гнезда Нова мярка ще стимулира запазването и увеличаването на горски участъци във фаза на старост. Прилагането на тази мярка ще доведе до подобряване на състава и структурата на горските насаждения и ще подпомага опазването на биологичното разнообразие в горите. Това стана ясно по време на видеоконферентно заседание на Тематичната работна група (ТРГ) […]

Read more ›
25 проекта за запазване на горите са одобрени за подпомогане с 35 млн. лв.

25 проекта за запазване на горите са одобрени за подпомогане с 35 млн. лв.

ДФ „Земеделие“ приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 25 проекта по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от ПРСР 2014-2020 г. Инвестиционните предложения са с обща стойност на одобрената субсидия от 35 млн. лв. Те […]

Read more ›
ЕК ще пази горите от фермерите и ще насърчава опазването им

ЕК ще пази горите от фермерите и ще насърчава опазването им

Експанзията на селското стопанство е главната причина за изсичането на горите Защитата на горите е от съществено значение в Програмата за устойчиво развитие на ЕС до 2030 г. Затова Европейската комисия (ЕК) смята да сведе до минимум приноса на ЕС за обезлесяването и деградацията на горите в световен мащаб и да насърчи потреблението на продукти от веригите за доставка без […]

Read more ›
Екоактивисти изчислиха, че само 10 от горските заменки, са за над 1 млрд. лв. Искат нова оценка

Екоактивисти изчислиха, че само 10 от горските заменки, са за над 1 млрд. лв. Искат нова оценка

Представители на „Зелени закони“ и на коалиция „За да остане природа в България“ са провели разговор със земеделския министър Десислава Танева вчера, за да съобщят своите данни от горските заменки в периода 2007-2009 г. и да поискат да се спре процедурата по обезщетяване на загубите, понесени от държавата. Това съобщиха на своята интернет страница от „Зелени закони“. В края на миналата година земеделският […]

Read more ›
Само община Сепарева баня е отхвърлена за възстановяване на щети по горите по мярка 8.4

Само община Сепарева баня е отхвърлена за възстановяване на щети по горите по мярка 8.4

ДФ „Земеделие“ приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 14 проекта по подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитите горски територии и подобряване жизнеспособността на горите“ от ПРСР 2014 – 2020 г. Инвестиционните предложения са подадени от общини, държавни предприятия и юридически лица. Проектите по […]

Read more ›