Post Tagged with: "гори"

25 проекта за запазване на горите са одобрени за подпомогане с 35 млн. лв.

25 проекта за запазване на горите са одобрени за подпомогане с 35 млн. лв.

ДФ „Земеделие“ приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 25 проекта по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от ПРСР 2014-2020 г. Инвестиционните предложения са с обща стойност на одобрената субсидия от 35 млн. лв. Те […]

Read more ›
ЕК ще пази горите от фермерите и ще насърчава опазването им

ЕК ще пази горите от фермерите и ще насърчава опазването им

Експанзията на селското стопанство е главната причина за изсичането на горите Защитата на горите е от съществено значение в Програмата за устойчиво развитие на ЕС до 2030 г. Затова Европейската комисия (ЕК) смята да сведе до минимум приноса на ЕС за обезлесяването и деградацията на горите в световен мащаб и да насърчи потреблението на продукти от веригите за доставка без […]

Read more ›
Екоактивисти изчислиха, че само 10 от горските заменки, са за над 1 млрд. лв. Искат нова оценка

Екоактивисти изчислиха, че само 10 от горските заменки, са за над 1 млрд. лв. Искат нова оценка

Представители на „Зелени закони“ и на коалиция „За да остане природа в България“ са провели разговор със земеделския министър Десислава Танева вчера, за да съобщят своите данни от горските заменки в периода 2007-2009 г. и да поискат да се спре процедурата по обезщетяване на загубите, понесени от държавата. Това съобщиха на своята интернет страница от „Зелени закони“. В края на миналата година земеделският […]

Read more ›
Само община Сепарева баня е отхвърлена за възстановяване на щети по горите по мярка 8.4

Само община Сепарева баня е отхвърлена за възстановяване на щети по горите по мярка 8.4

ДФ „Земеделие“ приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 14 проекта по подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитите горски територии и подобряване жизнеспособността на горите“ от ПРСР 2014 – 2020 г. Инвестиционните предложения са подадени от общини, държавни предприятия и юридически лица. Проектите по […]

Read more ›
Нова наредба ще въведе ред за грижите по здравето на горите

Нова наредба ще въведе ред за грижите по здравето на горите

Лесозащитните станции (ЛЗС) ще са отговорни за здравето на горите. Те ще са натоварени със задълженията да изготвят прогнози за нападение от болести, вредители и други повреди. Там ще се определя необходимостта от лесозащитни мероприятия. Експерти от ЛЗС ще консултират държавните предприятия, общините и частните собственици на гори за растителнозащитните действия, които трябва да се извършат. Тяхно е задължението за […]

Read more ›