Post Tagged with: "гори"

4-то заседание на работната група за горите реши да ги сертифицира

4-то заседание на работната група за горите реши да ги сертифицира

Промени в Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти – това бе една от темите на 4-то заседание на работната група.

Read more ›
Горите получени с рушвети ще се връщат или доплащат

Горите получени с рушвети ще се връщат или доплащат

България чака санкции от Европейската комисия заради заменките с гори, извършени при управлението на тройната коалиция.

Read more ›