Post Tagged with: "грешки"

Фермерите разполагат с 5 дни да коригират грешки в описите за помощта за газьола

Фермерите разполагат с 5 дни да коригират грешки в описите за помощта за газьола

В работните дни през следващата седмица – от 19 до 23 февруари, земеделците ще могат да коригират технически грешки в описите на фактури от заявления за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство” кампания 2017. На корекция подлежат данните от фактурите, изключени от изчисляването на индивидуалните квоти, тъй като […]

Read more ›
Най-много са проектите на млади фермери от Благоевград и Пловдив

Най-много са проектите на млади фермери от Благоевград и Пловдив

Мярка 6.1 трябваше да бъде отворена в края на август, но изменената наредба 14 още не е обнародвана в Държавен вестник ДФ „Земеделие“ изненадващо публикува анализ на най-допусканите грешки при кандидатстване по мярката Най-много проекти при първия прием от 2015 г. по мярката за млади фермери 6.1 са били подадени в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ в Благоевград и в Пловдив, […]

Read more ›
Машини за пакетиране на сурови плодове не се финансират по мярка 4.2

Машини за пакетиране на сурови плодове не се финансират по мярка 4.2

Технологичните проекти за преработка на мляко и месо трябва да бъдат заверени от БАБХ, припомнят от ДФ „Земеделие“ в анализа за най-често допусканите от кандидатите грешки Машини за сортиране и пакетиране на необработени плодове и зеленчуци не са допустими за финансиране по мярка 4.2 „Преработка/маркетинт на селскостопански продукти“. Ако кандидатът има намерение да закупи оборудване за сортиране на стерилизирана продукция, […]

Read more ›
Грешки по мярка 7.2: Когато общините проектират ремонт на водоснабдителна мрежа, оправят улиците

Грешки по мярка 7.2: Когато общините проектират ремонт на водоснабдителна мрежа, оправят улиците

София област е с най-много подадени проекти и най-висока поискана субсидия по мярка 7.2 ДФ „Земеделие“ публикува свой анализ, в който посочва най-често допусканите грешки при кандидатстване по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.  Грешките са систематизирани в 5 групи:  Грешки, свързани с допустими и недопустими разходи; Грешки, свързани с представените документи; […]

Read more ›
Земеделските служби веднага ще посочват грешките в заявленията за директните плащания

Земеделските служби веднага ще посочват грешките в заявленията за директните плащания

Заявяват се всички площи, които фермерът обработва, а не всички, за които има правно основание Тази година земеделските служби ще бъдат ангажирани веднага да посочват грешките, ако има такива, в заявленията за директните плащания. Възможно най-бързо стопаните ще получават писма, с които ще бъдат информирани къде са сбъркали и къде има несъответствия. По този начин земеделският стопанин ще види какви […]

Read more ›