Post Tagged with: "данъчни облекчения"

До края на декември служители могат да ползват чрез работодателя данъчни облекчения за деца

До края на декември служители могат да ползват чрез работодателя данъчни облекчения за деца

До края на декември работниците или служителите трябва да представят необходимите документи пред своите работодатели по основното трудово правоотношение, ако искат чрез тях да ползват данъчните облекчения за деца. Две са декларациите за ползване на данъчното облекчение за деца по чл. 22в и данъчното облекчение за деца с увреждания по чл. 22г от Закона за данъците върху доходите на физическите […]

Read more ›
Данъчните облекчения за деца отпадат, ако родителите имат публични задължения

Данъчните облекчения за деца отпадат, ако родителите имат публични задължения

Намаляването на данъците може да се ползва или чрез работодателите до 31 декември, или при подаване на годишна данъчна декларация до 30 април 2018 г. До края на декември работниците или служителите трябва да представят необходимите документи пред своите работодатели по основното трудово правоотношение, ако искат да ползват данъчните облекчения за деца чрез тях. Двете декларации – за ползване на […]

Read more ›
НАП с нова електронна услуга към ползващите данъчни облекчения

НАП с нова електронна услуга към ползващите данъчни облекчения

НАП внедрява нова електронна услуга. Всеки клиент на агенцията, който в годишната си данъчна декларация за 2016 г. е декларирал, че отговаря на условията за ползване на данъчни облекчения предвидени в закона, от тази година ще получава акта си за възстановяване на надвнесените суми, по електронен път. В случаите когато не е посочен електронен адрес за кореспонденция, служител на агенцията […]

Read more ›
За данъчни облекчения за деца се представят документи до края на декември

За данъчни облекчения за деца се представят документи до края на декември

До края на декември работниците или служителите трябва да представят необходимите документи пред своите работодатели по основно трудово правоотношение, ако искат да ползват данъчните облекчения за деца чрез него. Двете декларации – за ползване на данъчното облекчение за деца по чл. 22в и данъчното облекчение за деца с увреждания по чл. 22г от Закона за данъците върху доходите на физическите […]

Read more ›
146 родители в Пловдивска област ще намалят данъците си

146 родители в Пловдивска област ще намалят данъците си

146 родители от Пловдив и областта вече са подали в териториалната дирекция на НАП годишни декларации за ползване на данъчно облекчение за деца и данъчно облекчение за деца с увреждания. Срокът за това е края на данъчната кампания, която тази година приключва на 3 май заради великденските празници. За да се ползва облекчението е необходимо да се попълни и подаде […]

Read more ›