Post Tagged with: "данъчни облекчения"

НАП: 436 000 родители са ползвали данъчни облекчения

НАП: 436 000 родители са ползвали данъчни облекчения

Над 436 000 родителите са ползвали данъчни облекчения за деца и за деца с увреждания за доходите си, получени през 2021 г., като 291 000 са представили декларация пред работодателя си по основно трудово правоотношение, а останалите 145 363 са подали годишна данъчна декларация в НАП до 3 май. До три дни след внасянето на формуляра, приходната агенция е възстановила данък в […]

Read more ›
НАП: Наближава крайният срок за данъчна отстъпка за деца и за деца с увреждания

НАП: Наближава крайният срок за данъчна отстъпка за деца и за деца с увреждания

Чрез работодателя родителите могат да попадат декларация за данъчно облекчение до края на декември. Или: от 10 януари до 5 май догодина имат възможност да поискат отстъпка в годишната данъчна декларация До края на декември родителите на деца и на деца с увреждания могат да ползват по-високите данъчни облекчения чрез работодателя си по основно трудово правоотношение. За целта те трябва […]

Read more ›
НАП връща до 1350 лева за три деца

НАП връща до 1350 лева за три деца

 Сумата заради намалени данъци може да се получи чрез работодателя или чрез годишната данъчна декларация Нови по-високи данъчни облекчения ще могат да ползват родителите на деца и деца с увреждания. Данъчната отстъпка е значително по-висока в сравнение с предходни години и ще се прилага еднократно само за доходите от 2021 г. За да ползва данъчните облекчения, физическото лице (включително едноличен […]

Read more ›
До края на декември служители могат да ползват чрез работодателя данъчни облекчения за деца

До края на декември служители могат да ползват чрез работодателя данъчни облекчения за деца

До края на декември работниците или служителите трябва да представят необходимите документи пред своите работодатели по основното трудово правоотношение, ако искат чрез тях да ползват данъчните облекчения за деца. Две са декларациите за ползване на данъчното облекчение за деца по чл. 22в и данъчното облекчение за деца с увреждания по чл. 22г от Закона за данъците върху доходите на физическите […]

Read more ›
Данъчните облекчения за деца отпадат, ако родителите имат публични задължения

Данъчните облекчения за деца отпадат, ако родителите имат публични задължения

Намаляването на данъците може да се ползва или чрез работодателите до 31 декември, или при подаване на годишна данъчна декларация до 30 април 2018 г. До края на декември работниците или служителите трябва да представят необходимите документи пред своите работодатели по основното трудово правоотношение, ако искат да ползват данъчните облекчения за деца чрез тях. Двете декларации – за ползване на […]

Read more ›