Post Tagged with: "деклариране"

С данъчни промени облекчават вноса и износа на селскостопански стоки, някои храни и горива

С данъчни промени облекчават вноса и износа на селскостопански стоки, някои храни и горива

Стоките ще се декларират допълнително, което ще намали времето за обслужване и контрол Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и предложи на Народното събрание да го приеме. Промените са във връзка с необходимостта от усъвършенстване на нормативната уредба, регламентираща отделните административни производства в ДОПК, включително производствата по данъчно-осигурителен контрол, фискалният контрол […]

Read more ›
Гражданите трябва да декларират пред НАП непогасени или дадени заеми над 10 хил. лв.

Гражданите трябва да декларират пред НАП непогасени или дадени заеми над 10 хил. лв.

Гражданите трябва задължително да декларират получените или предоставените парични заеми в годишната данъчна декларация за 2014 г., ако тези заеми надвишават определена сума, напомнят от НАП Пловдив. Изискването обаче не задължава гражданите да декларират банковите си кредити, уточняват от Агенцията. Подоходната декларация се попълва от физическите лица ако през 2014 г. са получили парични заеми, чийто общ размер надхвърля 10 […]

Read more ›
ЕТ, които не са били действащи през 2014 г., не подават декларации в НАП

ЕТ, които не са били действащи през 2014 г., не подават декларации в НАП

Едноличните търговци (ЕТ), които през 2014 г. не са осъществявали стопанска дейност и не са придобили други доходи, подлежащи на деклариране, не са задължени да подават годишна данъчна декларация през 2015 г., напомнят от НАП Пловдив. За работещите ЕТ приходната агенция напомня, че доходите им от стопанска дейност се облагат със ставка от 15%. Върху останалите доходи, подлежащи на облагане с данък върху […]

Read more ›
ДФЗ към закъснелите: Чакаме документите за мляко

ДФЗ към закъснелите: Чакаме документите за мляко

Производителите и купувачите на мляко могат да останат без индивидуални квоти, ако продължават да бавят внасянето на документи в ДФ „Земеделие“.  Срокът за деклариране на изпълнението на индивидуалните квоти изтиче на 15 май. След тази дата млекопроизводителите и изкупвачите подлежат на санкции, изчислени на базата на броя дни закъснение. С декларациите се отчитат реализираните количества за квотната 2012 / 2013 […]

Read more ›