Post Tagged with: "директни доставки"

УС на ДФЗ отреди 150 хил. лв. помощ за хладилни витрини и млекомати

УС на ДФЗ отреди 150 хил. лв. помощ за хладилни витрини и млекомати

Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ утвърди финансов ресурс в размер на 150 000 лв. за 2019 г. по схема за държавна помощ „Инвестиции за изграждане на търговски помещения и закупуване на търговско оборудване за земеделски стопани, осъществяващи директни доставки на малки количества суровини и храни от селскостопански животни”. Държавната помощ се прилага до 31 декември 2020 г. Схемата за държавна […]

Read more ›
100 хил. лв. ще е помощта на ДФЗ за фермери с директни доставки на храни

100 хил. лв. ще е помощта на ДФЗ за фермери с директни доставки на храни

За 2017 г. държавната помощ за инвестиции за изграждане на търговски помещения и закупуване на търговско оборудване за земеделски стопани, осъществяващи директни доставки на малки количества суровини и храни от селскостопански животни ще е в размер на 100 000 лв. Решението е гласувано на последното заседание за Управителния съвет на ДФ „Земеделие“, проведено на 10 март. Схемата дава възможност за […]

Read more ›
Отвориха схемата, която покрива до 50% от инвестиции за директни доставки

Отвориха схемата, която покрива до 50% от инвестиции за директни доставки

Земеделските стопани първо инвестират, после получават помощта. Бюджетът е 6 млн. лв. до края на 2020 г. ДФ „Земеделие“ отвори схемата, която покрива до 50% от инвестициите за изграждане на търговски помещения и закупуване на търговско оборудване за земеделски стопани, които осъществяват директни доставки на малки количества суровини и храни от селскостопански животни. Средства се отпускат за директни доставки на сурово […]

Read more ›
Помощта за изграждане на магазини при животновъдни ферми – до края на 2014 г.

Помощта за изграждане на магазини при животновъдни ферми – до края на 2014 г.

ДФ „Земеделие“ ще продължи да кредитира строителството и оборудването при 5% годишна лихва Държавната помощ за изграждане на помещения за търговия на дребно и за оборудването им ще се прилага до края на 2014 г., реши на Управителен съвет ръководството на на ДФ „Земеделие” (ДФЗ). Тя е предвидена за животновъдни ферми, които желаят да търгуват на място продукти или да […]

Read more ›