Post Tagged with: "директни плащания"

Кампания 2022 преброи 96 643 заявления за директни плащания

Кампания 2022 преброи 96 643 заявления за директни плащания

С над 10% са увеличени кандидатите и площите за подпомагане по мярка 12 „Плащания за Натура 2000 и рамковата директива за водите” От 1 март земеделските стопани започнаха да подават заявления за подпомагане по директни плащания за Кампания 2022. Срокът изтече на 16 май, като до 31 май 2022 г. те можеха да редактират подадените заявления за директни плащания без […]

Read more ›
Януш Войчеховски
Снимка ЕПА/БГНЕС

ЕК: 4 милиона хектара угар в земеделските земи на Европейския съюз ще могат да се засеят

Към земеделците от съюза ще се разпределят 500 млн. евро директни плащания, а към Албания, Северна Македония, Сърбия и Турция ще се изпрати предприсъединителна помощ от малко над 500 млн. евро до 2027 г. Европейската комисия представи своя пакет за подкрепа за селското стопанство в сряда следобед, с който реагира на турбуленцията на селскостопанските пазари в резултат на войната в […]

Read more ›
Кампания 22 за директни плащания започна в електронната система на ДФЗ

Кампания 22 за директни плащания започна в електронната система на ДФЗ

Земеделските стопани вече могат да очертават площите си в разработената от ДФ „Земеделие” Система за електронни услуги (СЕУ), съгласно Заповед на изпълнителния директор на фонда за старта на Кампания 22 за директни плащания. Всеки стопанин с активна регистрация в СЕУ може да въведе и изпрати към ИСАК, електронна информация за обработваемите площи и схемите за подпомагане, които заявява за настоящата кампания, в […]

Read more ›
Източнофризийски овце

Промени в наредбата за директни плащания вкарват Източнофризийските овце и млекоматите

Урежда се процедурата при смърт на кандидата за обвързано подпомагане и за преходната национална помощ Обнародвани днес в „Държавен вестник“, бр. 17, промени в Наредба № 3/2015 г. за прилагане на схемите за директни плащания вкарват в списъка на обвързаните плащания за овце и кози под селекция породата Източнофризийска овца. Към стопаните, които продават на пазара чрез млекомати сурово мляко, се […]

Read more ›
Индикативен график за директните плащания от януари до 20 юни

Индикативен график за директните плащания от януари до 20 юни

ДФ „Земеделие“ публикува индикативен график за директните плащания по схеми и мерки от януари до юни 2022 г. включително. Те започват с изплащане на втория транш от преходната национална помощ за говеда, овце и кози – между 20 и 31 януари. И приключват с превеждане на субсидията до 1250 евро на най-дребните стопани. Февруари: Планирано е плащане по мярка 10 […]

Read more ›