Post Tagged with: "договори"

Лице помагач при доставките по училищните схеми ще получава 7 ст. за порция

Лице помагач при доставките по училищните схеми ще получава 7 ст. за порция

Още една редакция ще претърпи Наредбата за прилагане на схемите за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения. Това се вижда проекта на Постановление на МС, публикуван на страницата на земеделското министерство.  Промените касаят по-големите училища, в които училищният персонал не може сам да се справя с доставките. За целта се добавя нова алинея към чл. […]

Read more ›
Готови са образците на новите договори между животновъди и ветеринари

Готови са образците на новите договори между животновъди и ветеринари

Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) д-р Дамян Илиев утвърди образци на договорите между регистрираните ветеринарни лекари (РЛП) и животновъди в частта им, свързана с изпълнение на мерките по Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите. В края на месец септември 2018 г. бяха съгласувани крайните варианти на договорите след […]

Read more ›
На 31 юли изтича срокът за потвърждаване на договорите за наем на земя

На 31 юли изтича срокът за потвърждаване на договорите за наем на земя

На 31 юли изтича срокът за потвърждаване на договорите за наем на земеделска земя, които са сключени преди да влязат в сила последните промени на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Последните изменения на закона бяха обнародвани в брой 55 на Държавен вестник от 3 юли 2018 г. в Преходните разпоредби на Закона за рибарство и аквакултури. Така крайният […]

Read more ›
Прекупвачите били виновни за кризата на розопроизводителите

Прекупвачите били виновни за кризата на розопроизводителите

Прекупвачите на розов цвят са виновни за кризата, в която изпаднаха розопроизводителите, заради ниската цена и периодично спиращите да изкупуват суровина за ценното масло дестилерии. Това заяви пред телевизия „Блумбърг България“ Гергана Андреева, изпълнителен директор на Българската национална асоциация по етерични масла, парфюмерия и козметика (БНАЕМПК). Сред основните причини за тежката ситуация Гергана Андреева посочи липсата на договори между малките […]

Read more ›
Пада задължението на зърнохранилищата да поддържат регистър на договорите за зърно

Пада задължението на зърнохранилищата да поддържат регистър на договорите за зърно

Наредба № 23 от 2006 г. за реда за водене на регистър на договорите за влог на зърно от регистрирани зърнохранилища да отпадне, предлага главният секретар на Министерството на земеделието, храните и горите Георги Стоянов. това ще стане с нова наредба, която анулира Наредба 23. В мотивите към предложението е посочено, че Наредба 23 е подзаконов акт на Закона за съхранение […]

Read more ›