Post Tagged with: "доклад"

Докладът за ПРСР признава провала на мерките по Тематичната подпрограма за малките стопанства

Докладът за ПРСР признава провала на мерките по Тематичната подпрограма за малките стопанства

Докато за инвестиционните мерки 4.1 и 4.2 бюджетите все не достигат, то за мерки 4.1.2 и 4.2.2. парите остават неусвоени Докладът на земеделското министерство за изпълнението на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) до 2019 г. показва, че има нещо зле планирано при написване на условията за кандидатстване по инвестиционните мерки за фермери. По мерките от Тематичната подпрограма за малките […]

Read more ›
До 2030 г. средното потребление на вино в ЕС ще падне до 25 л/година

До 2030 г. средното потребление на вино в ЕС ще падне до 25 л/година

Консумацията на червено вино намалява, но расте тази на розе, бели и пенливи Една трета от лозарите в ЕС са в Румъния, съобщава доклад на ЕК за лозаро-винарския сектор Консумацията на вино, особено на червено, в ЕС намалява, като прогнозите са, че до 2030 г. тя ще падне до 25 литра годишно на глава от населението. За сметка на това […]

Read more ›
МЗХГ: В 10 области добивите от пшеница паднаха до 68%, в други 10 се повишиха с 68%

МЗХГ: В 10 области добивите от пшеница паднаха до 68%, в други 10 се повишиха с 68%

Заради необичайния климат най-много спечелиха производителите на пшеница и ечемик в област Кърджали, а най-много загубиха земеделците от Добрич Пшеницата удари 5-годишно дъно През 2020 година получените средни добиви от пшеница за страната по данни на Оперативните анализи на основни земеделски култури на МЗХГ са 394 кг/дка и са най-ниските за периода 2015-2020 г. Средният добив на пшеница през 2020 […]

Read more ›
Пазар в Сантяго, Чили
Снимка на ФАО

До 2029 г. обработваемата земя ще се увеличи с 5%, а селскостопанската продукция с 10%

Средното ниво на хранителна обезпеченост на глава от населението ще достигне приблизително 3000 kcal и 85 g протеини на ден, прогнозира доклад на ОИСР и ФАО за селското стопанство за 2020–2029 г. Около 85 процента от световния растеж на селскостопанското производство през следващите десет години ще дойде от увеличаване на добивите поради по-голямото потребление, инвестиции в производствени технологии и подобрения в методите на земеделие. Няколко […]

Read more ›
Снимка: ФАО

Субсидиите в ЕС удрят по местните фермери в Южното полукълбо

Изнасяме евтино сухо мляко и палмови масла за Западна Африка, предпочитани от тамошните мандри, и така поставяме под дъмпинг местните фермери, се казва в доклад на НПО SUD Общата селскостопанска политика на ЕС (ОСП) наказва местните земеделски стопани и вреди на околната среда. Заради нея се добавя палмово масло в мляко на прах и се е достигнало до свръхконсумацията на латиноамериканска соя. Подкрепата на европейското […]

Read more ›