Post Tagged with: "доклад"

И през 2014-2020 г. доходите на земеделските работници не са достигнали средната заплата

И през 2014-2020 г. доходите на земеделските работници не са достигнали средната заплата

Европейската комисия публикува доклад за резултатите от ОСП за 2014-2020 г Доклад на Комисията по земеделие и развитие на селските райони в ЕК, който прави преглед на изминалия програмен период 2014-2020 г. установява, че ОСП се е представила добре при осигуряването на справедлив стандарт на живот за земеделските производители, осигуряване на стабилна, безопасна и здравословна храна и предоставяне на ясна […]

Read more ›
Доклад на ФАО: 34% от почвите на земята са деградирали заради човешка дейност

Доклад на ФАО: 34% от почвите на земята са деградирали заради човешка дейност

Бързото разрастване на градовете ежегодно намалява земеделската земя, като за периода 2000-2017 г. са загубени 20% от нивите Организацията по прехрана и земеделие на Обединените нации (ФАО) пусна вчера знаков доклад за влошаващото се състояние на световните почвени, земни и водни ресурси и предизвикателствата, пред които е изправено световното население, което през 2050 г., ще наброява близо десет милиарда души. „Някои от наземните и водните […]

Read more ›
ЕК: В България има горещи точки с нитратно замърсяване на водите от торове

ЕК: В България има горещи точки с нитратно замърсяване на водите от торове

Последният доклад за прилагане на нитратната директива казва, че държавите трябва да намалят селскостопанския натиск върху подземни и надземни води Последният доклад на Комисията относно прилагането на Директивата за нитратите (въз основа на данни за 2016-2019 г.) предупреждава, че нитратите все още причиняват вредно замърсяване на водите в ЕС. Прекомерните нитрати във водата са вредни както за човешкото здраве, така и за екосистемите, причинявайки изчерпване на кислорода и […]

Read more ›
ЕП и Копа-Коджека се сблъскаха заради метана, генериран от животновъдството

ЕП и Копа-Коджека се сблъскаха заради метана, генериран от животновъдството

Зелените цели не предвиждат необходимите средства или инструменти, но пък могат да застрашат селското стопанство, реагира Копа-Коджека на парламентарния доклад за намаляване на емисиите на СН4 Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (ENVI) на Европейския парламент призова за задължителни цели за намаляване на емисиите на метан, за да се постигнат амбициите на ЕС за климата и да […]

Read more ›
ООН: В този си вид земеделските субсидии са неефективни, изкривяват пазара и вредят

ООН: В този си вид земеделските субсидии са неефективни, изкривяват пазара и вредят

Организацията приканва в доклад да се възнаграждават добрите практики като устойчиво земеделие и подходи, съобразени с климата „Субсидиите поставят големия агробизнес пред малките земеделски стопани, голяма част от които са жени“ ООН призовава за радикално глобално преосмисляне на земеделските субсидии в нов доклад, в който се казва, че повече от 80% от правителствените средства или изкривяват цените, или увреждат околната среда, […]

Read more ›