Post Tagged with: "документи"

Документи за обвързана подкрепа за плодове и зеленчуци – декември, за картофи, лук и чесън – януари

Документи за обвързана подкрепа за плодове и зеленчуци – декември, за картофи, лук и чесън – януари

Електронните описи могат да се подадат чрез имейл От 1 декември земеделските производители, кандидатствали за Кампания 2020 по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци и за зеленчуци – оранжерийно производство, могат да подават декларация по образец и да предоставят документи, които доказват минимални добиви и реализация на произведената продукция. Подаване на декларацията и електронния опис по схеми СП […]

Read more ›
До 2 ноември животновъдите представят документи за обвързана подкрепа

До 2 ноември животновъдите представят документи за обвързана подкрепа

Доказателствата за произведена и реалигирана годишна продукция се внасят на електронен носител в областните дирекции на ДФЗ От днес, 5 октомври 2020 г., започва приемът на документи, с които животновъдите, кандидати по схемите за обвързана подкрепа за Кампания 2020 г., доказват произведената и реализирана от тях продукция (мляко и млечните продукти, както и реализираните на пазара животни). Фермерите трябва да […]

Read more ›
Само ферми за биволи, планински и със затворен цикъл са освободени от документи за обвързана подкрепа

Само ферми за биволи, планински и със затворен цикъл са освободени от документи за обвързана подкрепа

Животновъдите да започнат да подготвят фактури и други книжа за субсидиите, и да не намаляват стадата до 5-ти и 25 септември Земеделското министерство припомня изискванията за получаване на обвързано подпомагане за отглеждане на месодайни крави и/или юници (СМКЮ), както и такива под селекционен контрол и за овце-майки и кози-майки под селекционен контрол (ДПЖСК). По това време на годината браншът започва […]

Read more ›
ДФЗ: Бенефициентите по биологичната мярка 11 трябва да се отчетат до 30 октомври

ДФЗ: Бенефициентите по биологичната мярка 11 трябва да се отчетат до 30 октомври

В края на 5-годишния си ангажимент от биофермерите се изисква да докажат съответствия, чрез документи, издадени от контролиращата ги фирма Земеделските стопани, които имат ангажименти по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 следва да предоставят копие от сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените растителни продукти. Документите трябва да отговарят на правилата, по които се прилага мярката за […]

Read more ›
До 31 януари се доказват с копия на документи продадените плодове и зеленчуци

До 31 януари се доказват с копия на документи продадените плодове и зеленчуци

За да получат обвързано подпомагане за 2018 г., производителите попълват по образец електронен и хартиен опис на фактури и други документи, и ги подават до 31 януари От днес (2 януари) до 31 януари 2019 г. земеделските производители, кандидатствали за Кампания 2018 по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци и за зеленчуци – оранжерийно производство, трябва да подадат […]

Read more ›