Post Tagged with: "дребни стопани"

МЗХГ предлага: Преразпределителното плащане да е за стопанства с до 600 хектара

МЗХГ предлага: Преразпределителното плащане да е за стопанства с до 600 хектара

И при малките фермери е въведена предварителна условност за получаване на подпомагане За основното подпомагане на доходите за устойчивост (досега СЕПП) няма посочени тавани Предстои Тематичната работна група, която е ангажирана с разработването на Стратегическия план на страната, да обсъди темите (интервенциите) за финансиране на най-малките стопанства, подпомагането на младите фермери, правилата на преразпределителното плащане и плащанията на площ. Плащания за […]

Read more ›
По схемата за дребните стопани е преведено годишно плащане по 1137 лева на фермер

По схемата за дребните стопани е преведено годишно плащане по 1137 лева на фермер

Държавен Фонд „Земеделие“ (ДФЗ) преведе 3 185 334 лв. на 2 801 кандидати по Схемата за дребни земеделски стопани (ДЗС) за Кампания 2020. Средноаритметично на един стопанин се падат по 1 137,21 лв. Право на подпомагане имат бенефициентите, които са подали заявления по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) и през 2020 г. Те следва да отговарят на минималните изисквания за получаване […]

Read more ›
5 170 дребни земеделци получиха по схема общо 5,3 млн. лв.

5 170 дребни земеделци получиха по схема общо 5,3 млн. лв.

ДФ „Земеделие“ преведе 5.3 млн. лева на 5 168 кандидати по Схемата за дребни земеделски стопани (ДЗС), подали заявления за Кампания 2017. Заявяване за участие по схемата беше възможно единствено през референтната 2015 г., съгласно чл. 16 от Наредба 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директните плащания. Право на подпомагане имат бенефициентите, които […]

Read more ›
Най-дребните земеделци получиха 6.5 млн. лв. (средно по 1 143 лв.)

Най-дребните земеделци получиха 6.5 млн. лв. (средно по 1 143 лв.)

Държавен фонд „Земеделие“ преведе 6 547 208 лева на 5 729 кандидати по Схемата за дребни земеделски стопани (ДЗС), подали заявления за Кампания 2016. Средно аритметично помощта е по 1 143 лв. – б.р.) Влизането в схемата беше възможно единствено през референтната 2015 г., съгласно чл. 16 от Наредба 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за […]

Read more ›
10.5 млн. лв. изплатиха на 9 хиляди дребни стопани

10.5 млн. лв. изплатиха на 9 хиляди дребни стопани

Днес, 30 юни, Държавен фонд „Земеделие“ преведе 10,5 млн. лева на над 9 000 стопани по Схемата за дребни земеделски стопани (ДЗС), която се прилага за първи път от Кампания 2015. От Пловдивска област по схемата са одобрени около хиляда производители. Първите изчисления на Министерството на земеделието и храните показваха, че в тази схема през 2015 г. ще се включат 48 […]

Read more ›