Post Tagged with: "ДФ“Земеделие“"

ДФЗ: Обществените поръчки – слабото място на проектите по ПРСР

ДФЗ: Обществените поръчки – слабото място на проектите по ПРСР

ДФ „Земеделие” (ДФЗ)– Разплащателна агенция изготви анализ, в който обобщава най-често допусканите грешки по ЗОП, които правят възложителите при подготовката и провеждането на тръжните процедури, финансирани по Програмата за развитие на селски райони (ПРСР) 2014-2020 г. Целта на анализа е да даде допълнителна информация на кандидатите за подобряване качеството на проведените от тях обществени поръчки по бъдещите приеми по ПРСР. […]

Read more ›
Пчеларите ще могат да получат от ДФЗ кредит до 80% от одобрените проекти

Пчеларите ще могат да получат от ДФЗ кредит до 80% от одобрените проекти

Вече няма да е нужно откриването на специална банкова сметка Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ утвърди условията, при които одобрените кандидати по Националната програма по пчеларство (НПП) 2017-2019 г. ще имат възможност чрез кредит да реализират проектите си. Облекчените условия на Схемата за кредитиране ще позволят на бенефициерите по НПП да получат предварително финансов ресурс за реализиране на одобрените им […]

Read more ›
Птицевъдите поискаха 6 млн.лв. повече от ДФ „Земеделие“

Птицевъдите поискаха 6 млн.лв. повече от ДФ „Земеделие“

Представители от птицевъдния бранш поискаха от министър Димитър Греков да бъдат увеличени с 6 милиона лева средствата за бранша в бюджета на ДФ“Земеделие“ през 2014 година.

Read more ›
Фонд „Земеделие“ отчете 2012 г.: Платихме 1.16 млрд. лв. на 126 000 фермера

Фонд „Земеделие“ отчете 2012 г.: Платихме 1.16 млрд. лв. на 126 000 фермера

Министерски съвет разгледа и одобри отчета за дейността за дейността на ДФ „Земеделие“ за 2012 година. Ето и основните му моменти:

Read more ›