Post Tagged with: "ДФЗ"

ДФЗ: Заявленията за държавна помощ ще се подават електронно по образци

ДФЗ: Заявленията за държавна помощ ще се подават електронно по образци

Земеделските стопани, които искат да заявят финансова подкрепа по схемите на  държавните помощи, могат да подават заявленията си по електронна поща до областите дирекции на ДФ „Земеделие“ (ДФЗ). Това са част от мерките, които институцията налага във връзка с ограничаване опасността от разпространение на коронавирус (COVID-19) и гарантиране на непрекъснат процес за обслужване на бенефициентите, съобщиха от фонда. За улеснение […]

Read more ›
Възразилите срещу слоя на подпомаганите площи могат да видят дали са отразени

Възразилите срещу слоя на подпомаганите площи могат да видят дали са отразени

Това ще е възможно следващата седмица Разплащателна агенция ще коригира изплатените до момента субсидии В СЕУ на ДФЗ е визуализиран окончателният слой „Площи, допустими за подпомагане“ за Кампания 2019. В публичната част на Системата за електронни услуги (СЕУ) на ДФЗ всеки стопанин може да се запознае с обхвата на специализираният слой. Посредством личните си профили в системата, регистрираните земеделски стопани, които са подали възражения […]

Read more ›
Променят устройствените правилници на ДФ „Земеделие“, ИАРА, ЦОРХВ

Променят устройствените правилници на ДФ „Земеделие“, ИАРА, ЦОРХВ

Нова структура в ДФ „Земеделие“ ще отговаря за хуманното отношение към животни Одиторската агенция ще е с два допълнителни щата Центърът за оценка на риска увеличава експертите по растителна защита Правителството одобри изменения и допълнения в Устройствените правилници на Държавен фонд “Земеделие“ /ДФЗ/, Изпълнителната агенция по рибарство и аквакулутури /ИАРА/, Центъра за оценка на риска по хранителната верига /ЦОРХВ/ и […]

Read more ›
ДФЗ преведе 4,5 млн. лв. по училищните схеми

ДФЗ преведе 4,5 млн. лв. по училищните схеми

ДФ „Земеделие“ преведе близо 4,5 млн. лв.( 4 492 746 лв.) по двете схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебната 2019/2020. От тях близо 3,8 млн. лв. (3 749 671 лв.) са за реализирани доставки на мляко и млечни продукти, на пресни плодове и зеленчуци в училищата и детските градини. Останалите средства, в размер на 743 074 лв., са […]

Read more ›
ДФЗ определи до 90 хил. лв. помощ за изграждане на кланичен пункт

ДФЗ определи до 90 хил. лв. помощ за изграждане на кланичен пункт

С бюджет от 2,5 млн. лева за 2020 г. УС на ДФ „Земеделие“ утвърди новата схема на държавна помощ „Инвестиции за изграждане на кланични пунктове„. Максималният интензитет на помощта е до 50% от приемливите разходи за един инвестиционен проект на един стопанин, но не повече от 90 000 лева. Със заделените средства ще се подпомогнат собственици на животновъдни ферми, които произвеждат храни […]

Read more ›