Post Tagged with: "ДФЗ"

ДФЗ отваря врати днес във Велико Търново, утре във Враца

ДФЗ отваря врати днес във Велико Търново, утре във Враца

ДФ „Земеделие“ – РА организира днес, 12 юни, „Ден на отворени врати“ в областната дирекция на фонда във Велико Търново. В приемната кандидатите по различните схеми, мерки и програми, които институцията администрира, ще могат да правят справки, както и да правят предложения за подобряване работата на Областната дирекция. На 13 юни (сряда) ще бъде отворен временен офис за граждани в […]

Read more ›
Ден на отворени врати на ДФЗ във Видин и Монтана, на 4 септември – в Пловдив

Ден на отворени врати на ДФЗ във Видин и Монтана, на 4 септември – в Пловдив

Утре, 5 юни – вторник, ще се проведе „Ден на отворени врати“ във ОД на ДФЗ Видин, а на 6 юни –  в областната структура в Монтана. Временните офиси за граждани ще работят за посетители от 10 ч. до 14 ч. При завишен интерес от страна на земеделските стопани, ще работят до 17.30 ч. Приемната във Видин ще бъде разположена […]

Read more ›
Кредитите от ДФЗ стават предсрочно изискуеми за фермери в несъстоятелност

Кредитите от ДФЗ стават предсрочно изискуеми за фермери в несъстоятелност

На заседанието си от 27 ноември т.г. Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ (ДФЗ) реши, че трябва да си събира вземанията възможно най-бързо в случай, че фермерите, получили кредит от фонда, влязат в процедура по несъстоятелност. В протокола от заседанието е записано следното: „Не се допуска отсрочване на кредити на кредитополучател, за който е открито производство по несъстоятелност по реда на […]

Read more ›
ДФ „Земеделие“ въведе секция на сайта си, в която публикува бенефициентите по ПРСР

ДФ „Земеделие“ въведе секция на сайта си, в която публикува бенефициентите по ПРСР

ДФ „Земеделие“ (ДФЗ) увеличава публичността за изпълнението на ПРСР 2014-2020 г. За целта се разработва нова платформа на интернет страницата, където ще се обявяват данните. Системата ще осигури по-голяма прозрачност за усвояемостта на средствата по Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Инициативата е част от подхода за публичност и прозрачност в работата на институцията, която е част […]

Read more ›
ДФЗ публикува графични данни на заявените тази година парцели

ДФЗ публикува графични данни на заявените тази година парцели

ДФ „Земеделие“ (ДФЗ) публикува цифровите географски данни за заявените парцели за подпомагане за Кампания 2017. Всички земеделски стопани, които са кандидатствали за директни плащания на площ за Кампания 2017, могат сами да изтеглят графичните данни за парцелите, които са заявили за подпомагане. Данните могат да се изтеглят от Системата за индивидуална справка по Директни плащания, която се намира на началната […]

Read more ›