Post Tagged with: "ДФ „Земеделие“ – РА"

Земеделското министерство отказва да изнесе публично резултати от одитите на ДФ „Земеделие“ – РА

Земеделското министерство отказва да изнесе публично резултати от одитите на ДФ „Земеделие“ – РА

Информацията е чувствителна, пише министър Иван Иванов в отговор на въпрос, зададен от Пламен Абровски За широката общественост ще останат в тайна констатациите от извършените годишни одити на работата на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция през 2018, 2019 и 2020 година от Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата на Европейските земеделски фондове“, която е към Министерството на земеделието през посочения период. […]

Read more ›