Post Tagged with: "ДФ „Земеделие“"

ДФЗ ще финансира с 18 млн. лв. ДДС на общини с проекти по селската и рибарската програми

ДФЗ ще финансира с 18 млн. лв. ДДС на общини с проекти по селската и рибарската програми

С Постановление №121 правителството одобрява допълнителни разходи в размер на 18 млн. лв.  по бюджета на ДФ „Земеделие“. С тези средства фондът ще финансира ДДС на одобрени общински проекти по Програмата за развитие на селските райони и по Оперативна програма „Рибарство“. Постановлението е обнародвано в днешния 28-ми брой на „Държавен вестник“. С посочена сума (18 млн. лв.) се увеличават разходите […]

Read more ›
НБА предлага служители на ДФ „Земеделие“ да адаптират проектите по мярка 4.1 срещу допълнително възнаграждение

НБА предлага служители на ДФ „Земеделие“ да адаптират проектите по мярка 4.1 срещу допълнително възнаграждение

Днес МЗХГ ще обсъди с браншовици мярка инвестиционната подмярка Националната Биологична Асоциация (НБА) предложи на земеделското министерство да опрости за кандидат-бенефициентите по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ системата за кандидатстване. В становище, изпратено до МЗХГ, от асоциацията дават идея служители на ДФ „Земеделие“ да разработят проектните предложения на земеделците така, че те да са в съответствие с предложения софтуер. От своя страна земеделците […]

Read more ›
Максимум 300 хил. лв. ще е кредитът от ДФ „Земеделие“ за плодове и зеленчуци при 135% обезпеченост

Максимум 300 хил. лв. ще е кредитът от ДФ „Земеделие“ за плодове и зеленчуци при 135% обезпеченост

Парите трябва да се възстановят до края на ноември при 1,5% лихва До 300 хил. лв. кредит от ДФ „Земеделие“ може да получи производител на плодове и зеленчуци за закупуване на семена, разсади и торове. Крайният срок за кандидатстване е до 30 април. Размерът на помощта е диференциран според културите. Най-висок е за семена/разсади за оранжерийни зеленчуци – домати, краставици, […]

Read more ›
142 млн. лв. от сметката с европейски средства в ДФ „Земеделие“ са били насочени към Ковид-мерките

142 млн. лв. от сметката с европейски средства в ДФ „Земеделие“ са били насочени към Ковид-мерките

Министерският съвет прие решение за утвърждаване на актуализирани годишни разчети на сметката за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд „Земеделие“ за 2020 г. Измененията засягат главно мерките за борба с последствията от COVID-19, по които през месец октомври вече бяха изплатени близо 70 млн. лв. Планира се общите плащания за 2020 г. да достигнат 142 млн. лв. От тях […]

Read more ›
ДФЗ уведоми с SMS стопаните на плодове и зеленчуци за обвързаната подкрепа

ДФЗ уведоми с SMS стопаните на плодове и зеленчуци за обвързаната подкрепа

Всички земеделски производители, кандидатствали по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци и за зеленчуци – оранжерийно производство за Кампания 2020 г., които  са подали в заявлението си коректно мобилен телефон за контакти, получиха кратко съобщение (SMS). По този начин те бяха информирани, че трябва да докажат минимални добиви и реализация на произведената от тях продукция. Съобщението  е  изпратено […]

Read more ›