Post Tagged with: "ДФ „Земеделие“"

15 проекта по горските мерки одобри фонд „Земеделие“

15 проекта по горските мерки одобри фонд „Земеделие“

ДФ „Земеделие” разгледа 18 инвестиционни предложения по пет мерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). 15 от тях са са по горските мерки 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” и 226 ”Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”.

Read more ›