Post Tagged with: "държавна помощ"

Развъдните организации кандидатстват за държавна помощ до 5 май

Развъдните организации кандидатстват за държавна помощ до 5 май

Подпомагането покрива до 70% от направените от стопаните разходи за определяне на продуктивността и генетичните качества на животните От 8 април до 5 май 2021 г. Държавен фонд „Земеделие” ще приема документи от одобрени развъдни организации по схемата „Държавна помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните”. За помощта ще кандидатстват организации от […]

Read more ›
Изкупната цена на агнета/ярета е увеличена на 5,50 лв./кг ж.т. за кланици, които ще получат по 7 лв. държавна помощ

Изкупната цена на агнета/ярета е увеличена на 5,50 лв./кг ж.т. за кланици, които ще получат по 7 лв. държавна помощ

УС на ДФЗ реши да отпусне 1 млн. лв. държавно подпомагане Управителният съвет на ДФ „Земеделие” взе решение за отпускане до 1 000 000 лв. помощ de minimis за компенсиране на част от разходите за транспорт, логистика и реализация на месо от дребни преживни животни в търговската мрежа през 2021 г. С нея се дава възможност по време на Великденските празници и […]

Read more ›
За 100 проекта за доилни съоръжения през 2020 г. ДФЗ разпредели 2 млн. лв. държавна помощ

За 100 проекта за доилни съоръжения през 2020 г. ДФЗ разпредели 2 млн. лв. държавна помощ

Държавен фонд „Земеделие” сключи 54 договора по Схемата за държавна помощ „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко” от прием 2020 г. За тях през януари 2021 г. беше осигурен необходимият допълнителен финансов ресурс в размер на 1 млн. лева. Така от подадените заявления през прием […]

Read more ›
Производители на качествени семена и посадъчен материал кандидатстват за помощ през ИАСАС до 26 февруари

Производители на качествени семена и посадъчен материал кандидатстват за помощ през ИАСАС до 26 февруари

За да получат подпомагане, е необходим договор с Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол До 26 февруари 2021 г. e кандидатстването и договарянето на средства по схемата на държавна помощ „Помощ за участие на земеделските стопани в Схема за качество за производство на семена и посадъчен материал“. Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ утвърди бюджет от 1,2 милиона лева за […]

Read more ›
Държавна помощ от 1200 лв. за стандарта GlobalG.A.P. за стопанства с плодове и зеленчуци

Държавна помощ от 1200 лв. за стандарта GlobalG.A.P. за стопанства с плодове и зеленчуци

  Помощта се изплаща максимум 5 години и е с таван от 5000 лв. с ДДС До 30 септември в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ се приемат заявления за сертифициране на стопанствата в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P. Финансовият ресурс по държавната помощ е в размер на 100 000 лв. Подпомагането е насочено към малки и средни предприятия, […]

Read more ›