Post Tagged with: "държавна помощ"

1,1 млн. лв. ще бъдат изплатени за производството на качествени семена и посадъчен материал

1,1 млн. лв. ще бъдат изплатени за производството на качествени семена и посадъчен материал

УС на ДФ „Земеделие“ утвърди за 2019 г. бюджет от 1,2 милиона лева за финансиране на „Помощ за участие на земеделските стопани в Схема за качество за производство на семена и посадъчен материал“. Помощта се предоставя на малки и средни предприятия в растениевъдството, получили разрешение за производство на посевен и посадъчен материал. Финансирането е под формата на субсидирани услуги от […]

Read more ›
Определен е по-нисък бюджет за поддържане на родословните книги

Определен е по-нисък бюджет за поддържане на родословните книги

Ресурс от 5 500 000 лв. утвърди управителният съвет на ДФ „Земеделие” за развъдните асоциации по Схемата за държавна помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните за 2019 г. За миналата година усвоеният финансов ресурс по тази помощ бе в размер на 7 191 759 лв.. Той е разпределен между […]

Read more ›
От 13 май за месец производители на плодове и зеленчуци кандидатстват за държавна помощ до 120 хил. лв.

От 13 май за месец производители на плодове и зеленчуци кандидатстват за държавна помощ до 120 хил. лв.

От 13 май до 13 юни 2019 г. производителите на плодове и зеленчуци могат да кандидатстват за подпомагане по схемата „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция”. Документи ще се приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие“. По схемата се възстановяват до 50% от извършените разходите за инвестиции, като максималният […]

Read more ›
Ще има нова помощ за животновъдните ферми

Ще има нова помощ за животновъдните ферми

Малки и средни животновъди ще бъдат подпомогнати в закупуването на съоръжения за добив и съхранение на мляко и хранене на новородени Европейската комисия одобри нотифицираната от България схема за държавни помощи „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко“. Това стана ясно по време на редовно заседание на Консултативния […]

Read more ›
3,6 млн. лв. помощ през 2019 г. за инвестиции в оборудване на складове за плодове

3,6 млн. лв. помощ през 2019 г. за инвестиции в оборудване на складове за плодове

УС на ДФ „Земеделие одобри финансов ресурс от 3, 6 млн. лева за 2019 г. по схемата „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция”. Прочети още: До 120 хил. лв. ще е помощта за инвестиции в заготовка, охлаждане и съхранение на растителна продукция Новата държавна помощ беше одобрена от Европейската комисия […]

Read more ›