Post Tagged with: "държавна помощ"

УС на ДФЗ отреди 150 хил. лв. помощ за хладилни витрини и млекомати

УС на ДФЗ отреди 150 хил. лв. помощ за хладилни витрини и млекомати

Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ утвърди финансов ресурс в размер на 150 000 лв. за 2019 г. по схема за държавна помощ „Инвестиции за изграждане на търговски помещения и закупуване на търговско оборудване за земеделски стопани, осъществяващи директни доставки на малки количества суровини и храни от селскостопански животни”. Държавната помощ се прилага до 31 декември 2020 г. Схемата за държавна […]

Read more ›
ЕК одобри помощ до 60 хил. лв. на животновъд, решил да инвестира в мини мандра

ЕК одобри помощ до 60 хил. лв. на животновъд, решил да инвестира в мини мандра

Схемата ще бъде отворена в началото на 2019 г. и ще е с бюджет от 1,5 млн. лв. Европейската комисия одобри схема за държавна помощ „Помощ за инвестиции за изграждане на мини мандри“. Целта е да бъдат подпомогнати собственици или наематели на животновъдни ферми, които са регистрирани земеделски стопани. Кандидатите трябва да произвеждат качествени хранителни животински продукти, отговарящи на изискванията […]

Read more ›
Напомняне: Сроковете за заявяване на две държавни помощи изтичат на 10 април

Напомняне: Сроковете за заявяване на две държавни помощи изтичат на 10 април

На 10 април, вторник след Великденските празници, изтича последната възможност за заявяване на участие в две държавни помощи. Сроковете за подаване на заявления по схемата за държавна помощ за производството на качествени семена и посадъчен материал са от 20 март до 10 април. Бюджетът по схемата е 1,2 млн. лв. Средствата се изплащат на ИАСАС за извършване на услуги към производителите. […]

Read more ›
Нова държавна помощ с четири мерки за птицевъди

Нова държавна помощ с четири мерки за птицевъди

Европейската комисия одобри схема на държавна помощ „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“, която е с регистрационен номер SA. 47026, съобщиха от пресцентъра на МЗХГ. Помощта е с период на действие 2018-2022 г. Максималният бюджет за срока на прилагане е 172 764 450 лв. за следните мерки: Мярка А. Използване на фуражи, съдържащи деоксиниваленол […]

Read more ›
Развъдните организации ще си разпределят още 1 милион лева

Развъдните организации ще си разпределят още 1 милион лева

Управителният съвет на ДФ „Земеделие” разпредели допълнителен ресурс от 1 млн. лева за развъдните асоциации по Схемата за държавна помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните за 2017 г. С отпуснатите допълнителни средства бюджетът по държавната помощ се увеличава от 5 496 685 лв. на 6 496 685 лв. Припомняме че, […]

Read more ›