Post Tagged with: "Европейска комисия"

ЕК: Двата стълба за земеделско подпомагане се запазват, всяка държава ще има своя стратегия

ЕК: Двата стълба за земеделско подпомагане се запазват, всяка държава ще има своя стратегия

Подкрепата за земеделските стопани ще продължи посредством системата за преките плащания Опростени правила и по-гъвкав подход за реални резултати на следващата общата селскостопанска политика (ОСП). Това са възловите елементи, залегнали в основата на приетото днес от Европейската комисия съобщение относно „Бъдещето на прехраната и селското стопанство“, в което са изведени начините да се гарантира, че най-дългогодишната обща политика на ЕС е […]

Read more ›
Ново: За промоционални кампании се кандидатства директно в Европейската комисия

Ново: За промоционални кампании се кандидатства директно в Европейската комисия

Заявленията за участие в промоционални кампании вече ще се подават директно в Европейската комисия (ЕК) чрез електронен портал, съобщава Министерството на земеделието и храните. Крайният срок за подаване е до 28 април 2016 г. ЕК ще оцени получените предложения  и ще вземе решение кои проекти ще бъдат одобрени за финансиране през есента на 2016 г. Промяната на правилата е от 4 […]

Read more ›
ЕК одобри последните промени по мярката за сеитбооборот 214

ЕК одобри последните промени по мярката за сеитбооборот 214

Главна дирекция  “Земеделие” на Европейската комисия одобри 15-тата нотификация на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. в направление „Въвеждане на сеитбообръщение за опазване на почвите и водите” от мярка 214 „Агроекологични плащания“, съобщиха от Министерството на земеделието и храните (МЗХ). В свое писмо, изпратено до МЗХ, Европейската комисия посочва, че приема искането за изменение на мярка 214 от Програмата. […]

Read more ›
С амбиция да усвои 100% от бюджета на старата ПРСР, агроминистерството иска ново постонавление

С амбиция да усвои 100% от бюджета на старата ПРСР, агроминистерството иска ново постонавление

МЗХ предлага на Брюксел да разреши трансфери по старата ПРСР, а на правителството – да отпусне още пари Министерството на земеделието и храните (МЗХ) предлага на правителството да актуализира (увеличи) с постановление планираните в бюджета разходи на фонд „Земеделие“ с 623 млн. лева. Мотивите, внесени от министър Десислава Танева, са следните: МЗХ е предложило на Европейската комисия да позволи прехвърлянето […]

Read more ›
ЕК ни отпуска 50% от разходите за Син език, ние искаме 75

ЕК ни отпуска 50% от разходите за Син език, ние искаме 75

В средата на 2015 година Европейската комисия ще разгледа възможността за преразпределяне на допълнителни средства по Програмата за контрол и ерадикация (премахване) на болестта Син език за 2015 година. Това стана ясно по време на среща между министъра на земеделието и храните Десислава Танева и комисаря по здравеопазването и безопасност на храните Витенис Андриукайтис. „Имахме очакване ЕК да съфинансира 75% […]

Read more ›