Post Tagged with: "Европейски парламент"

ЕП дебатира за ефекта върху селскостопанските пазари след инвазията в Украйна

ЕП дебатира за ефекта върху селскостопанските пазари след инвазията в Украйна

На 28 февруари, понеделник, Комисията по земеделие в Европейския парламент (ЕП) ще проведе дебат на тема: Въздействието на руската инвазия в Украйна върху селскостопанските пазари на ЕС, съобщиха от българското представителство на парламента. Заседанието ще започне от 16:45 часа българска време и може да се проследи на живо тук:  https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/committee-on-agriculture-and-rural-development_20220228-1545-COMMITTEE-AGRI Осигурен е симултанен превод на български език. Втората тема на заседанието е новата […]

Read more ›
(От ляво надясно) Момчил Неков, николай Вълканов, Анидже Алиева-Вели

Момчил Неков: По I стълб ще имаме 10 еко-схеми за подпомагане, по II – 10 агроекологични мерки

От националното съфинансиране зависи с колко ще се увеличат 200-те млн. евро от ЕС за инвестиционните мерки по ПРСР 2023-2027 г. Въпреки че все още не са ясни ставките по различните еко-схеми и агроекологични мерки, може най-общо да се каже, че по I-ви стълб ще има 10 еко-схеми, които надграждат досегашните зелени изисквания, а по II-ри (ПРСР) 10 агроекологични направления. Те ще […]

Read more ›
Наши евродепутати с подробности за законодателния пакет на ОСП на 21 януари

Наши евродепутати с подробности за законодателния пакет на ОСП на 21 януари

На уебинар, който ще се проведе от 11:00 до 12:30 часа на 21 януари, ще бъдат представени промените, заложени в приетия пакет за законодателни реформи на общата селскостопанска политика (ОСП). Във форума ще участват  Атидже Алиева-Вели (Обнови Европа), член на Комисията по земеделие и развитие на селските райони (AGRI) на Европейския парламент, Снежана Благоева, пълномощен министър, Специален комитет по селско стопанство, Постоянно представителство на […]

Read more ›
Аграрната комисия в ЕП започва работа по Плана за биологично земеделие

Аграрната комисия в ЕП започва работа по Плана за биологично земеделие

Една четвърт от всички обработваеми площи в ЕС трябва да бъдат отглеждани по биологичен начин до 2030 г. Съответният план на ЕС е одобрен от парламентарната комисия по земеделие Планът на Европейската комисия (ЕК) за биологично земеделие беше признат от земеделската комисия на Европейския парламент (ЕП). Повечето евродепутати се съгласиха, че разширяването на биологичното земеделие ще бъде в съответствие със Зелената сделка и политиката на […]

Read more ›
ЕП и Копа-Коджека се сблъскаха заради метана, генериран от животновъдството

ЕП и Копа-Коджека се сблъскаха заради метана, генериран от животновъдството

Зелените цели не предвиждат необходимите средства или инструменти, но пък могат да застрашат селското стопанство, реагира Копа-Коджека на парламентарния доклад за намаляване на емисиите на СН4 Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (ENVI) на Европейския парламент призова за задължителни цели за намаляване на емисиите на метан, за да се постигнат амбициите на ЕС за климата и да […]

Read more ›