Post Tagged with: "ЕК"

ЕК ще удължи срока за заявяване на директни плащания с месец

ЕК ще удължи срока за заявяване на директни плащания с месец

След първоначално искане от италианските власти, изправени пред безпрецедентна криза във връзка с огнището на COVID-19, и общата трудна ситуация, пред която е изправен Европейският съюз, Европейската комисия (ЕК) реши да разреши на държавите-членки да предложат удължаване с един месец на крайния срок на Кампания 2020. Така вместо до 15 май, земеделските стопани ще могат подават заявленията си по директните […]

Read more ›
ЕК подкрепи проекти на 9 държави за 101 млн. евро по програмата LIFE

ЕК подкрепи проекти на 9 държави за 101 млн. евро по програмата LIFE

Европейската комисия (ЕК) обяви днес инвестиция в размер на 101,2 милиона евро за най-новите проекти по програмата LIFE за действие в областта на околната среда и климата. Финансирането ще подкрепи 10 мащабни проекта за опазване на околната среда и климата в девет държави-членки, подпомагайки прехода на Европа към устойчива икономика и неутралитет на климата. Тези проекти са разположени в Кипър, Естония, Франция, Гърция, Ирландия, […]

Read more ›
Стратегия: До 2030 г. 30% от земеделската земя в ЕС да стане био, 10% да е за ландшафт

Стратегия: До 2030 г. 30% от земеделската земя в ЕС да стане био, 10% да е за ландшафт

Проект на Стратегия за биоразнообразието до 2030 г., изработен по поръчка на ЕК, предвижда в следващото десетилетие до 2030 година 30% от земеделската земя в Европейския съюз да бъде заета от биологични стопанства. Обсъжда се и целта 10% от земеделските земи да бъдат отделени като непроизводствени и ландшафтни полета.  Според планове, които все още не са окончателни, ЕК ще изисква да […]

Read more ›
ЕК забрани на Румъния и Литва да разрешават неоникотиноиди

ЕК забрани на Румъния и Литва да разрешават неоникотиноиди

Европейската комисия (ЕК) прие две решения, които забраняват на Румъния и Литва да дават неоправдани разрешения за спешни случаи за три неоникотиноиди (имидаклоприд, клотианидин и тиаметоксам). Тъй като е доказано, че използването на тези вещества е вредно за пчелите, тяхното използване вече е ограничено на равнище ЕС. Румъния и Литва многократно са издавали разрешения за спешни случаи, за да позволят […]

Read more ›
Естония ще връща 1,2 млн. евро заради предимство, което е дала на частна компания

Естония ще връща 1,2 млн. евро заради предимство, което е дала на частна компания

Естония трябва да внесе в европейския бюджет 1,2 милиона евро заради това, че е осигурила предимство на частна земеделска компания. Европейската комисия (ЕК) установи, че селскостопанската фирма AS Tartu Agro е получила несъвместима помощ от Естония чрез наемане на земеделска земя в размер под пазарната цена. AS Tartu Agro произвежда мляко, месо и зърнени храни. През 2017 г. след жалба на […]

Read more ›