Post Tagged with: "ЕК"

Домашен щурец
"Най-всеядното същество на Земята е човекът"

Разрешено е трето насекомо в блюдото – домашният щурец

Вчера Европейската комисия (ЕК) разреши пускането на пазара на домашни щурци (Acheta domesticus) като нова храна в ЕС. Това е третото насекомо, което е успешно одобрено за консумация и следва предишни разрешения, дадени миналия юли за изсушения жълт брашнен червей и през ноември за мигриращия скакалец. Домашният щурец ще се предлага изцяло, замразен или изсушен, и на прах. Това разрешение беше одобрено от държавите-членки на 8 декември […]

Read more ›
ЕК ще предложи догодина правна рамка за сертифициране на CO2 в почвите

ЕК ще предложи догодина правна рамка за сертифициране на CO2 в почвите

Това ще донесе допълнителни доходи на фермери и лесовъди, заяви комисарят Войчеховски Европейската комисия (ЕК) иска да предложи правна рамка за сертифициране на съхранението на CO2 в почвите и горите през следващата година. Властите в Брюксел съобщиха за това вчера. След това земеделските стопани и лесовъди трябва да прилагат практики за депонирането на вредния за климата CO2 в почвата и растенията, и […]

Read more ›
Земеделието до 2031 г.: Доходите на фермерите леко ще нарастват, работниците ще намаляват

Земеделието до 2031 г.: Доходите на фермерите леко ще нарастват, работниците ще намаляват

Ще се увеличи производството и консумацията на биологично мляко, плодове и зеленчуци, горските територии ще се разширят Предишната ОСП ще се прилага и след 2022 г. През следващото десетилетие горската площ на ЕС ще продължи да нараства, като признаването на ролята на горите в съхранението на въглерод ще го подкрепя.  Притесненията на потребителите относно околната среда и изменението на климата […]

Read more ›
Есенна прогноза на ЕК: БВП на България за 2021 г. ще е с ръст 3,8% при 5% средно за съюза

Есенна прогноза на ЕК: БВП на България за 2021 г. ще е с ръст 3,8% при 5% средно за съюза

Инфлация постепенно ще намалява от 2,6% за тази година до 1,6% през 2023 г. Европейската комисия (ЕК) представи есенната си прогноза за икономическия растеж през 2021 г. в държавите членки. За България предвижданията са, че ще завърши годината с 3,8% ръст на брутния вътрешен продукт (БВП) при средно повишение от 5% на страните в Европейския съюз. За 2022 г. комисията […]

Read more ›
ЕК определи 4 млн. евро за популяризиране на ОСП и зелените амбиции

ЕК определи 4 млн. евро за популяризиране на ОСП и зелените амбиции

Европейската комисия (ЕК) отправи покана за предложения за популяризиране на ОСП през 2022 г. Заделени са 4 млн. евро за информационната кампания, като сумата на безвъзмездната помощ е минимум 75 000 евро и максимум 500 000 евро. Допустими кандидати за гранта са юридическите лица, установени в държава членка от ЕС. Това са организации с нестопанска цел, национални, регионални или местни публични […]

Read more ›