Post Tagged with: "ЕК"

Търговията с агрохранителни стоки на ЕС се увеличи с 3,2% в периода януари-юли

Търговията с агрохранителни стоки на ЕС се увеличи с 3,2% в периода януари-юли

Износът на европейски вина е с най-голям ръст  – 2,2 млрд. евро, вносът на соеви зърна е нараснал с близо 1 млрд. евро Докато годината започна бавно, общата стойност на търговията с агрохранителни стоки в ЕС (износ плюс внос) за януари-юли 2021 г. възлeзe на 183,8 милиарда евро, което е увеличение с 3,2% спрямо съответния период на миналата година.  Износът […]

Read more ›
ЕК: В България има горещи точки с нитратно замърсяване на водите от торове

ЕК: В България има горещи точки с нитратно замърсяване на водите от торове

Последният доклад за прилагане на нитратната директива казва, че държавите трябва да намалят селскостопанския натиск върху подземни и надземни води Последният доклад на Комисията относно прилагането на Директивата за нитратите (въз основа на данни за 2016-2019 г.) предупреждава, че нитратите все още причиняват вредно замърсяване на водите в ЕС. Прекомерните нитрати във водата са вредни както за човешкото здраве, така и за екосистемите, причинявайки изчерпване на кислорода и […]

Read more ›
ЕК удължи подпомагането за лозя и вино, плодове и зеленчуци до 15 октомври 2022 г.

ЕК удължи подпомагането за лозя и вино, плодове и зеленчуци до 15 октомври 2022 г.

Увеличена от 70 на 80% е европейската подкрепа за застраховане на лозя, както и за взаимни фондове, каквито в България няма Подпомагането на организациите на производители на плодове и зеленчуци ще е минимум 85% от стойността на произведената продукция, ако има понесени щети Приетите днес от Европейската комисия (ЕК) мерки за подпомагане на лозаро-винарския сектор включват увеличаване на подкрепата за […]

Read more ›
ЕК изплати на Хърватия, Австрия и Чехия безвъзмездна помощ по плановете им за възстановяване

ЕК изплати на Хърватия, Австрия и Чехия безвъзмездна помощ по плановете им за възстановяване

Ето в какво ще инвестират трите държави, които днес получиха от Европейската комисия (ЕК) по 13% от средствата, заложени в плановете им за възстановяване и устойчивост: Австрия инвестира в екологична социална данъчна реформа Европейската комисия днес е изплатила 450 милиона евро на Австрия като предварително финансиране в рамките на Механизма за възстановяване и устойчивост (RRF). Това се равнява на 13% от […]

Read more ›
Фермерският пазар в Пловдив. На снимката: Младите зеленчукопроизводители Таньо, Йовка и Красимир

ЕК прие фермерите да получават аванси до 70% по директни плащания и до 85% по ПРСР

Днес Европейската комисия (ЕК) прие мярка, позволяваща на земеделските производители да получават по -високи аванси от плащанията по общата селскостопанска политика (ОСП). Тази мярка ще подкрепи и увеличи паричния поток на земеделските стопани, засегнати от кризата Covid-19 и от въздействието на неблагоприятните метеорологични условия в целия ЕС. Например някои региони са дълбоко засегнати от наводнения. Мярката ще позволи на държавите -членки да […]

Read more ›