Post Tagged with: "електронно"

Документи за парични обезщетения от НОИ вече ще се подават само електронно

Документи за парични обезщетения от НОИ вече ще се подават само електронно

Необходими са квалифициран електронен подпис или персонален дентификационен код, издаден от НОИ Осигурителите и самоосигуряващите се лица ще подават само по електронен път документите за изплащане на парични обезщетения от държавното обществено осигуряване, без да се налага да посещават приемните на Националния осигурителен институт (НОИ). Облекчението се въвежда с промени в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено […]

Read more ›
От дясно наляво: Мария Лалова, Иван Видов и Елена Манолома - експерт Комуникации

НАП: Разчитаме местните власти да информират фермерите за данъчните новости

Самоосигуряващите се земеделци задължително трябва да притежават ПИК, издаден от данъчните офиси От тази година регистрираните земеделски производители, които се самоосигуряват, трябва да подадат годишните си данъчни декларации по електронен път, съобщиха от Националната агенция по приходите (НАП) – дирекция Пловдив, на пресконференция. Внасянето на декларации, попълнени върху хартия, вече няма да е възможно. „Притесняват ни не толкова евентуалните трудности, […]

Read more ›
Вписаните в регистъра БУЛСТАТ ще получават удостоверения по електронен път

Вписаните в регистъра БУЛСТАТ ще получават удостоверения по електронен път

Вписаните в регистъра БУЛСТАТ ще могат да получават удостоверения по електронен път след електронно заявяване. Това е залегнало в проект на закон за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ, който бе одобрен двес от министерския съвет на редовното му заседание. Това ще улесни гражданите, защото няма да им се налага да чакат на гише за издаване на удостоверенията, […]

Read more ›
Администрациите ще си обменят 12 вида документи без да ги изискват от граждани и фирми

Администрациите ще си обменят 12 вида документи без да ги изискват от граждани и фирми

През септември ще бъдат готови нормативните актове, чрез които ще се премахне възможността на администрациите да продължат старите практики Министерският съвет прие мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за предоставяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител. С правителственото решение се предприемат първите стъпки за въвеждане на служебен обмен на данни […]

Read more ›
Данъчни декларации, подадени електронно до 31 март, намалят налога с 5%

Данъчни декларации, подадени електронно до 31 март, намалят налога с 5%

В ТД на НАП Пловдив първата декларация в данъчната кампания за 2017 година е подадена сутринта на 1 януари по електронен път. Подадена е от физическо лице по чл. 50 от ЗДДФЛ, за деклариране на приходи от получен наем. Общо седем декларации са подадени по електронен път в първите часове от стартирането на кампанията. Подателите им и всички други данъкоплатци, […]

Read more ›